Westminster Kısa Kateşizmi Soru 3:
SORU: Kutsal Kitap öncelikle neyi öğretir?
CEVAP: Kutsal Yazılar öncelikle insanın Tanrı hakkında neye inanması gerektiğini ve Tanrı’nın insanlardan talep ettiği görevin ne olduğunu öğretir.

Pavlus Timoteos’a yazdığı 2. mektubunda Kutsal Yazıların önemini ve amacını açıklamıştır. Tanrı’dan öğrendiği sözlerin Timoteos’uda teşvik etmesini istemiştir.

Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsa’da olan sevgiyle bunlara bağlı kal.

Pavlus, Timoteos’a Kutsal Yazıların önemini arka arkaya vurgulayarak onun bu konuyu iyi anlamasını ve yüreğinin Pavlus’un teşviklerine açık olmasını istemiştir. Kutsal Kitabın 2 temel amacı vardır aslında, birincisi Tanrı hakkında neye inanmamız gerektiğini açıklar, ikincisi ise Tanrı’nın bizlerden ne istediğini anlatır. Böylece bizler Tanrı’nın kim olduğunu öğrenirken onu nelerin hoşnut ettiğinide öğreniriz. 2. Timoteos 3:16 bizlere Kutsal Yazıların hangi konularda yararlı olduğu şöyle açıklar,

Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

Sonuç olarak Tanrı bizlerin kendi sözlerini sadece öğrenmemizi istemiyor ancak değişmemiz için kendi yüreğimize almamızı ve başkalarının değişmesi içinde öğretmemiz gerektiğini vurguluyor.