Her Mesih İnanlısı, yaşamı boyunca hiç değilse bir kez mensubu olduğu kilisede Kutsal Kitap çalışması yapmıştır ve bunun ne anlama geldiği konusunda kafasında bir resim vardır.

Bu çalışmalar genelde (haftalık olarak) kiliselerde gerçekleşse bile her Hıristiyan, kilisede  yaptığı çalışmaya ek olarak bunu tek başına evde de yapabilir. İşte bu yazı, bu çalışmanın nasıl olması gerektiği konusunda size bazı yararlı tavsiyelerde bulunmakta ve bu yolla sizin imanda daha hızlı ve düzenli şekilde büyüyebilmenizi amaçlamaktadır.

Öncelikle tavsiyemiz bu çalışmayı mümkünse haftada bir kez yapmanızdır. Bu çalışma bazı özellikler taşımalıdır, bu özelliklerin neler olduğuna birlikte bakalım:

1) Süreklilik
Haftanın bir gününü (sözgelimi Cumartesi akşamını) buna ayırın ve bunu her hafta, düzenli olarak yapın.

2) Metodik Çalışma Yöntemi
Bu, Kutsal Kitap çalışmalarımızın belirli bir metod içinde yürütülmesi anlamına gelmektedir. Daha anlaşılır hale getirebilmek için konuyu biraz açalım. Kutsal Kitap çalışması için birçok yöntem belirlenebilir kuşkusuz, siz de kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz bir tanesini seçebilirsiniz. Ama bizim burada önereceğimiz yöntem, Bölüm incelemesi ya da analizi yöntemidir.Bunun için Kutsal Kitap’ta bulunan 66 kitaptan bir tanesi seçilir ve o kitap düzenli olarak bölüm bölüm, ayet ayet incelenir. Etkili ve verimli çalışma için size tavsiyemiz, bu çalışmaya başlamadan önce Tanrı’nın sözlerini doğru bir şekilde kavrayabilmek ve öğrenebilmek için dua etmenizdir. Günümüzde Kutsal Kitap’ta bulunan her kitap için güvenilir yorum kitapları bulunmaktadır. Bu kitaplar, bu tür çalışmaları desteklemek için harika birer araçtır. Ancak piyasada yanlış öğretilerle dolu birçok kitap da bulunmakta, bu nedenle seçiminizi yaparken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Eğer güvenilir yazarlar ve kitaplar konusunda tereddütünüz varsa, www.viachristus.com’un kitap tavsiyeleri bölümünden yararlanabilirsiniz. Bu bölümde tanıtılan kitaplar, Hıristiyan öğretisi bakımından doğru ve güvenilir kitaplardır.

Şimdi dilerseniz, bu çalışmanın verimli olabilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde duralım.
Öncelikle okuduğumuz ayetin ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bazen ayetlerin ne demek istediğini anlamak için bölümün tamamına ve önceki bölümlere (ve hatta önceki kitaplara) bakmamız, onların ne anlattığını biliyor olmamız gerekir.

Bölümün genel olarak ne anlattığı, vermek istediği mesaj konusunda bir özet çıkarın. Bu özet kendi cümlelerinize dayansın (Kutsal Kitap’ın sözlerinden ya da başka bir yazarın sözlerinden alıntı yapmayın). Bölümü yorumlamaya çalışmayın, ana fikri kısaca not etmeniz yeterli olacaktır.

Anlamadığınız ya da tereddüt ettiğiniz bölümleri not edin. Bu bölümler için başvurabileceğiniz (kitap gibi) kaynaklar varsa onlara başvurun, yoksa bu konuyla ilgili sorularınızı pastörünüze yöneltebilirsiniz.
Kutsal Kitap’taki her bölümü, her ayeti anlamanız beklenemez ve anlamamanız doğaldır. Ayrıca bazı bölümlerle ilgili pastörler ve teologlar arasında da fikir ayrılıkları bulunduğunu unutmayın.

Anlamakta güçlük çektiğimiz bölümlerle ilgili Kutsal Kitap’ın başka bölümleri, başka ayetleri ne diyor?
İyi anlayamadığımız bölümler için Kutsal Kitap’ın o konuyla ilgili paralellik ihtiva eden ayetlerine bakabiliriz. Böylece anlatılmak isteneni daha iyi anlayabiliriz. Örneğin, Yasanın Tekrarı 13: 1-4 için Galatyalılar 1:6-9’a bakılabilir.

3) Not Tutma
Not tutmadan yapılacak bir Kutsal Kitap çalışması yararsızdır. Çünkü bilgiler sindirilemeden beynimizin kısa süreli hafızasında saklanır ve bir süre sonra da unutulur. Oysa not tutarak yapılacak bir çalışmanın yararı büyüktür. İstediğimizde tekrar notlarımıza göz atabilir ve öğrendiklerimizi pekiştirebiliriz.

4) Uygulama
Uygulanmayan bilgilerin hiçbir yararı yoktur. Böyle biri meyve vermeye yeteneği olduğu halde meyve vermeyen ağaca benzer.Yapacağımız Kutsal Kitap çalışmasının ardından dua ederek, Tanrı’nın bizi öğrendiklerimizi uygulama konusunda yönlendirmesini ve bize yardımcı olmasını istememiz doğru olur.Çalışma sonrası kendimize, öğrendiklerimizi günlük yaşantımıza nasıl uygulayabileceğimizi sormamız ve bunun üzerinde düşünmemiz gerekir.
Öğrenileni uygulama en çok ihmal edilen konudur. Kutsal Kitap çalışması pek çok insanı entelektüel doygunluğa ulaştırmaktadır. Böylece insanlar bunu yeterli saymakta ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulamamaktadırlar. Ancak böylesi bir bilgi boş ve yararsızdır.

Eğer çalıştığımız bölüm yaşamımızda yaptığımız bir hatayı, işlediğimiz ama farkında olmadığımız bir günahı açığa çıkarmaya yardımcı olduysa bu günahımızdan dönerek Tanrı’dan af dilemeli ve bunu değiştirebilmemiz için dua etmeliyiz. Bu konuya kafa yormalı ve o yanlış/günahlı davranışımızı düzeltebilmek için bir yol aramalıyız. Bu durumda, o günün tarihini de not etmeyi unutmayın. Bir süre sonra not defterinize geri dönün (bunun için de bir tarih belirleyebilirsiniz) ve günahlı davranışınızı tekrarlayıp tekrarlamadığınızı yazın. Eğer aynı davranışı sürdürüyorsanız daha fazla dua edin, aynı bölümü tekrar (dikkatlice) okuyun ve üzerinde daha derin dua edin.

Son olarak notlarımızı ve öğrendiklerimizi başkalarının yararına kullanabileceğimizi ve onların da imanda büyüyüp gelişmelerine yardımcı olabileceğimizi unutmayalım.

17 Eylül 2011
Alper Günay