Dağdaki Vaaz (Düzensiz Notlar)

Yasa’nın Tamamlanması
Rev. Kerem Koç, 17.Mart.2013

Pasaj:
17 “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. 18Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. 19Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak. 20Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler’inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz!” Matta 5:17-20

Giriş:

Tanrı, yaratılıştan itibaren halkının düzen içerisinde yaşayabilmesi için kurallar koydu. Özellikle Halkı İsrail’in Mısır’ın köleliğinden kurtuluşu ile birlikte onların beraber, uyum içerisinde ülke olarak yaşayabilmesi ve verimli olabilmeleri için kurallar verdi. Bu yasalar Musa aracılığıyla halka duyurulmuştur.

-Bazıları tapınma seramonileri ile ilgiliydi. ( Kurban kesimi, ibadet kuralları vs. )

-Bazıları devletsel konulardaydı. ( İki kişi arasında ki sorunların nasıl çözülmesi gerektiği ile ilgili yasalar. )

-Bazıları ise halihazırda yaratılıştan beri bilinen ancak Tanrı’nın bir kez daha, ciddi olarak anımsattığı ahlaksal yasalardı.

Tamamlama nedir?

Açıkça Belirtmek (gerçek anlamını resmetmek)
Doldurmak
Bitirmek (Sona erdirmek)
Tamamlamak (işi yapmak)

Mesih ve Yasa (17-18)

17 “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. 18- Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

1 – Mesih Öğretiyi Tamamladı: (Açıkca Belirtti, gerçeği açıkladı)

Yanlış öğrenilmiş olanları doğruya yönlendirdi.
Doğruları bize öğretti ve bu vaazında da öğretiyor.
Ferisilerin yanlış öğretilerini düzeltiyor.
EA’yı onaylıyor ve öğretilerini kabul ediyor.
EA eğer bir gonca ise, YA açılmış bir gül, diyebiliriz. -Ryle

2- Peygamberlikleri Tamamlıyor: (Kendisi hakkında seromonileri tamamlıyor)

İsa Mesih, kendisi hakkında gerçekleşen peygamberlikleri tamamlıyor.
Beklenen Mesih geliyor. Kutsal Yazıların tanıklığı ışığa geliyor. ( Markos 1:14 )
Mesihin ölümü, kurban ve seramonisel sistemi tamamlayarak, artık ihtiyaç duyulmayacak hale getiriyor.
Çünkü tüm bu seramonisel yasalar İsa’da tamamlanıyor.
Calvin bununla ilgili olarak ‘Kullanımları kalktı, ancak anlamları güçlendi’ diyor.

3- Ahlaki (Yerine getiriyor)

İsa ahlaki yasayı tamamiyle yerine getirerek tamamladı.
Bizler tamamlayamadığımız için, İsa’nın tamamlamasına güveniyoruz.
İnsanoğlu doğruyu yapmaya yönelmiyor bunun için İsa’ya ihtiyaç duyuyoruz.
Kendi doğruluğumuza dayanarak kurtulamayacağımızı göstermek istemektedir.
Mesih’e ihtiyacımızı işaret eder.

İsa’nın Çarmıhı ile yasanın tamamlanması gerçekleşse de, yer ve gök ortadan kalkmadan Tanrı’nın sözleri ortadan kalkmayacak. Mesih’in tekrar gelişi iled e artık yazılı yasaya ihtiyaç duymayacağız.

Bir gün bildiğimiz bu dünya ortadan kalkacak ve işte o zaman yasada kalkacak.

Biz ve Yasa (19-20)

19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak. 20 Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler’inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz!”

Bizler yasanın bize buyurduklarını yerine getirmeliyiz.
Tanrı sözü bundan açık bir şekilde bahsediyor.
Ancak bir karışıklık var, yasanın tamamı ortadan kalkmasada, bazı EA’sal şeyleri uygulamıyoruz.
Neden?
Burada bahsedilen yasalar EA yasalarının tümü, ancak birçoğu farklı şekilde uygulanıyor çünkü amaçları İsa Mesih ile tamamlandı.

Politik İsrail’in bir parçası olmadığımız için artık kendi devlet yasalarımızla yargılanıyoruz.

İsa Mesih yasayı tamamladığı ve bizim yapamayacağımız yasaları uyguladığı için artık uygulamıyoruz. (Kurban kesmiyoruz çünkü İsa kurbanımız oldu. Tapınağa gitmiyoruz çünkü İsa Mesih gerçek tapınak olarak dirildi.)

Fakat Tanrı’nın ahlaki yasalarını oldukları gibi uyguluyoruz.

Ferisiler ve Biz

İşte bununla ilgili olarak İsa tüm bu önemli konuları önümüze getiriyor, devletsel ve seromonisel yasalar değilde, ahlaki kuralları açıklıyor ve doğruluğumuza işaret ediyor.

Doğrulukta nasıl Ferisileri geçeriz. Ferisiler tüm yasaları katı bir şekilde uyguluyorlar.

Doğruluğumuz 100 üzerinden 90 alarak, 100 üzerinden 85 almış olan Ferisileri geçmek gibi olmamalı elbette ki. Burada ki amaç sözde bir dindarlık gösteren Ferisileri, yüreksel bir dindarlık göstermesi gereken bizlerle kıyaslıyor. Öyle ki çoğu zaman doğruluğumuz bu gösteriş meraklısı sahte dindarlar gibi bile olamıyor. Ne acı… Ahlaki doğruluğa bakmamız gerekiyor. Doğruları görev olarak değil, yürekten yerine getirmekten bahsediyoruz. Bizlerde buna önem vermeliyiz.