KARIŞIK

Sadakat, 2.Timoteos 2:13 | Ercüment Tarkan
Kılıç ve Mala, Nehemya 4:1-23 | Kerem Koç
Gerçek Kazanç, Filipililer 3:1-11 | Çetin Erdoğdu
Hedef, Filipililer 3:12-21  | Çetin Erdoğdu

HABAKKUK

Bölüm 1 – Tanrı Adil Görünmediğinde, Habakkuk 1:1-11 | Kerem Koç
Bölüm 2 – Vay Haline, Habakkuk 1:12 – 2:20 | Kerem Koç
Bölüm 3 – Habakkuk’un Ezgisi, Habakkuk 3:1-19 | Kerem Koç