Westminster Kısa Kateşizmi
SORU: Adem’in ilk günahında bütün insanlık düştü mü?
CEVAP: Antlaşma Adem ile yapılmıştı; ancak sadece kendisi için değil kendi soyundan gelen herkes içindi aynı zamanda; doğal çoğalma yoluyla kendisinden gelen bütün insanlık onun ilk günahında Adem’de günah işledi ve onunla birlikte düştü.

Adem’in ilk günahı sadece kendisini etkilemedi ama aynı zamanda, antlaşmanın temsilcisi olarak bizi dünyanın yaratılışının taa başında resmediyordu. Dolayısıyla sadece kendisi için değil ama onun soyuna dahil olan herkes içinde geçerli olan bir antlaşmanın parçası oldu, ve düştü. Böylece bizlerde o mirasa sahip olarak düşmüş olduk. Öyle ki bu günahtan bizi kurtarabilecek tek kişi yine Tanrı’nın kendisidir. İnsanoğlu onun lütfuna muhtaçtır.

İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı’nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Romalılar 5:2

Bununla beraber her inanlı, hem miras yolu ile hemde seçim yolu ile günahlı olduğunu unutmamalıdır.