Dağdaki Vaaz (Düzensiz Notlar)

Şehvet ve Boşanma
Rev. Kerem Koç, Nisan 7, 2013

Pasaj: 27 “ ‘Zina etmeyeceksin’ dendiğini duydunuz. 28Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. 29Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. 30Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. 31“ ‘Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin’ denmiştir. 32Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.” Matta 5:27-32

Giriş :

Bu hafta zina ve boşanma konularına bakacağız. Bununla beraber evlilik ve boşanma konularını da  inceleyeceğiz. Bu konu ile ilgili olarak bazen sözleri yumuşatmak için ‘aldatmak’ kelimesi kullanılıyor ama zina kelimesinin kullanılması daha iyi bir tabir olur kanımca. Kötü şeyleri yumuşatmamak gerek…

Şehvet ve Zina Problemi:

Pasaj bize sadece zinanın değil ama şehvetin’de günah olduğunu net bir şekilde açıklıyor. Aynı zamanda şehvetin de zina olduğunu söylüyor. Şehvet burada cinsel isteğe yoğunlaşmak olarak algılanabilir.

Cinsellik evlilik kurumu için yaratıldı.

Evlilik dışı yaşanan cinsellik ve şehvetli düşünceler günahtır.  Sadece (10 emir) komşunun karısına (ya da kocasına) cinsel anlamda yakınlaşmak değil, ama cinsel şehvetle bakmak dahi büyük bir günahtır.

Şehvet, zina ile sonuçlanırsa, cinsel dürtünüzü tatmin etmiş olmazsınız, aksine ateşe benzin dökmüş olursunuz. Bir kişi ile cinsel ilişkiye girip, tamam artık ben bir daha istemiyorum diyen olabilir mi? Genellikle bu bir bağımlılığa dönüşür.

Aksine şehvet bizi zinaya, zinada dönülemeyecek bir günah zincirine götürür.
Lekesiz yaşam için özdenetim çok önemlidir.

Pornografi, şehvet probleminde en faz

2 önemli anımsatma,

-Evlilik içerisinde ki cinsellik bir berekettir.
-Burada kullanılan kelime sadece evliler için kullanılan aldatma (zina) değil ama genel bir cinsel ahlaksızlıktır.

İsa diyor ki, vücudunun bir üyesini kaybetmeyi dahi göze alabilirsin, çünkü cehennem azabından iyidir. Çünkü günah ölüm getirir.

Boşanma Problemi:

İsa’nın yaşadığı dönemde boşanma hakkında  iki farklı düşünce vardı

Rabbi Himmel : Koca karısını istediği zaman istediği nedenle boşayabilir. Aynı bugünkü gibi, artık istemiyorsanız boşanabiliyorsunuz. (Sadece erkek kadından istediği şartlarda boşanırdı)

Rabbi Shammai : Boşanma ancak çok ciddi bir suç ile gerçekleşebilir. Öyleki Rabbi Shammai cinsel ahlaksızlık dışında evliliğin kırılmaması gereken bir bağ ile bağlı olduğuna inandı. (Anımsayalım, Yusuf, nişanlıyken cinsel ahlaksızlığa karıştığını düşündüğü için Meryem’i bırakmak istedi.)

Boşanma Tanrı’nın planında yoktur. O’nun arzusu evlenen erkek ve kadının sonsuza dek beraber olmasıdır. Tanrı boşanmadan nefret eder (Mal 2:16). Hatta kendisi İsrail’den yani Tanrı’nın halkından boşanmadan bahsediyor (Yer 3:8) Halk putlara tapınmak için onu terk etmişti.

Tüm boşanmalar elbette bu şekilde değildir… İki kişi ne noktada boşanabilir.

Boşanma belgesi :

Yasa’da bir belge ile boşanılabiliniyordu. (Yas. Tek 24:1)

Böylece kadın babasının evine dönebiliyordu, ve evlilik antlaşmasından özgür oluyordu. Bunun olması mümkündü. Ama Tanrı’nın gözünde evlilik çok daha ciddi bir şeydir.

Yeni Antlaşma’da 2 nedenle özgür olmayı görüyoruz. Bu konuda bir çok görüş farklılığı vardır. Cinsel Ahlaksızlık dışında boşanma yasaktır. (Mat 5:31-32 ve Mat 19:9) Eğer kişi bu günahı işliyorsa evlilik bağını kopartmayı göze alıyor demektir.

Ölüm elbetteki iki taraf arasındaki antlaşmanın bitmesi demektir ki yaşayan taraf evlenebilir. İki taraftan biri öldüğü zaman, diğer taraf antlaşmadan özgür kalıyor.

Eğer, kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacak bir inanç arıyotsanız, kesinlikle Hristiyanlığı tavsiye etmem. C.S. Lewis

Bir çok soru var.
Başka bir kişi ile evlenme eğer zina ise, o zaman tüm ilişkiler zina olarak mı kabul edilecektir? Yani kişi sürekli mi zinada yaşıyor olacak? Peki sürekli dayak yiyen bir kadın, kocası onu aldatmadığı sürece ondan boşanamayacak mı? Kocasına karşı ilgisiz, saygısız olan kadının durumu ne olacak?

Bu soruların her biri durumsal konular oldugunu görüyoruz. Kişilerin içinde bulundukları durumu  değerlendirmeleri gerekiyor elbette.

Sonuç:

Tanrı’nın gözünde cinsel ahlaksızlık suçu çok ağır bir suçtur. Sadece fiziksel anlamda değil, düşünsel anlamda da kabul edilemez.
Evlilikte Tanrı’nın kişileri ömürleri boyunca bağladığı bir ilişkidir ve çözüm boşanmada aranmamalıdır, aksine ilişkinin düzeltilebilmesi ilk öncelik olmalıdır.

Gözlerimle antlaşma yaptım, şehvetle bir kıza bakmamak için. (Ey 31:1)
Adımım yoldan saptıysa, yüreğim gözümü izlediyse, Ellerim pisliğe bulaştıysa. (Ey 31:7)

Bizim yapmamız gerekende sadece ahlaki kuralları doğru öğrenmek değil, ciddiyetini bilerek uygulamak için canımız pahasına Rabbe bakmaktır. Gözlerimizle, yüreğimizle, ellerimizle antlaşma yapmalıyız.