Bu hafta yurt dışından gelen bir Pastörle zaman geçirme fırsatı buldum. Bu kişinin babasıda Pastörmüş ve kendiside babasının örneğini takip etmeye karar vermiş. Babasının onu hayatı boyunca özel bir şekilde etkilediğini söyledi bana. Pastörlüğünün ilk yıllarında babasına bir soru sormuş. ‘Baba benim gibi yeni bir Pastöre sadece tek bir öğüt verme şansın olsaydı ne derdin?’ Babası hiç zaman kaybetmeden, ‘sana şunu söyleyebilirim oğlum, eğer tekrar sil baştan başlasaydım, insanlara karşı daha sabırlı olurdum, bazen insanların Tanrı sözünde büyümesi için yıllar gerekiyor, onun işin sabır senin en dikkat ettiğin şey olmalı’

2. Timoteos 3:10’da da Pavlus, Timoteos’un kendi sabırdan örnek alması gerektiğine değiniyor ve mektubunun sonunda sabrın önemini bir kez daha vurguluyor.

İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. 2. Timoteos 4:1-2

Duam o ki Türk Pastörleri olarak, topluluklarımıza karşı daha sabırlı olalım. Topluluğa karşı sabrı kalmamış bir Pastörün cemaatini ikna etmesi ve isteklendirmesi mümkün olmayacaktır.