Bir çoğumuz barış isteriz. Çok azımız bunu sağlamak istiyoruz. Kendi mutluluğumuza odaklı bir şekilde ilerlersek o esenliği sağlama amacımızda hataya düşeriz. Bu esenliği kişisel olarak arama ihtiyacında asıl hedef sıkıntı ve sorunlardan kaçınmaktır. Ama İsa’nın öğretmeyi istediği şey böyle bir şey değil. Barış sağlayan sıkıntıdan kaçınmaz. Barışı sağlayan var olan sıkıntıyla karşılaşır ve yüzleşir, körüklemek için değil ama sorunu çözmek için. Barışı sağlayan, adaleti aramada, uyumda, tövbede ve uzlaşmada aktif olan kişidir. İsa’nın yaşamında, en büyük barış sağlayan olarak, bu işin ne kadar zor ve genellikle tehlikeli olduğunu görebiliyoruz.

Günümüzde barış sağlayanlar kimlerdir ve nasıl onlardan biri olabiliriz? Mesih tarafından görülen ve onda somutlaşan barış sağlamanın iki yönü vardır: Tanrı’ya karşı ve insana karşı. Efendilerinin ayak izlerinde giden Mesih’in krallığının vatandaşları bu iki yönlü barışı sağlamaya çağrılmışlardır. En temel anlamda, barış sağlayanlar çatışmayı çözme uğruna müjdeyi ilan edip uygulayanlardır. Eğer onlara katılmak istersek her sıkıntılı durumda müjdeyi uygulama yeteneğimizi keskinleştirmemiz gerekir.

Bu konuda başarılı olmak istersek, Tanrı’yla kişisel barışmışlığımızın ve onda kişisel esenliğimizin bulunmasını sağlamamız gerekir. Ancak bu merhametli armağan sayesinde barışı sağlayan diğerlerine bu esenliği götürebilir. Tanrı’nın iyi olduğunu tatmış olan kişiler yüreklerinde çevrelerindekilerin de Tanrı’yla barışmanın getirdiği sevinci tatmasını ister.

Mesih’in sözleri teolojik tartışmalarla dolmuş ama barış sağlama öğretişinden sıkılmış olan bizler için yardımcı ve doğrulayıcıdır. İsa kendi doğrusunun ayrılığa sebep olacağını ama yüreğinde asıl hedefin barışı getirmek olduğu konusunda uyarıyordu. Eğer Tanrı ile aramızda barış bulmuşsak, başkalarıyla ve başkaları için barış istemek asıl hedefimiz olmalı.

Bu iş bizim kendi gücümüze dayanarak tamamlayabileceğimiz bir iş değil. Esenlik yalnızca değişen kalplerden taşabilir. Tanrı ile barışımızı güvence altında tutan karşılıksız ve haketmediğimiz lütuf diğer başkalarının yüreklerinde de barışı sağlayacak olan lütuftur. Sevdiklerinizle ve Tanrı’yla ya da kilisenizde ki üyeler ve toplumla alakalı sorunları çözmeye kalktığınızda unutulmaması gereken şey budur. Gereken şey lütuftur. Barışı sağlama çabalarınızı dualarınızla harmanlayın. Sonsuz sadık olan Oğlu’nun uğruna, mükemmel başarılarınızı onurlandırması için Tanrı’ya dua edin.

Barışı sağlayanların Tanrı’nın çocukları olma onayıyla bereketlenecekleri vaat edilmiştir. Matta’nın bir önceki bölümünde İsa’nın vaftiz olduktan sonra göklerden gelen sesi duyuyoruz, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.” İsa ise şimdi kendi krallığının vatandaşlarına bu ismi bağışlıyor. Ne büyük bir teşviktir bu. Barış sağlamak yalnızca zor değildir, aynı zamanda böyleleri bereketlenmiştir.

Mesih tarafından köklendirilmiş bir barışa sahip olmak isteyen bugünün barış sağlayıcıları O’nun hayatını örnek olarak izlemeliler. O’nun barış sağlama çabaları dini önderlerin nefretine ve ailesinin alay etmesine sebep oldu. O’nun barış sağlama çabaları bir alana yönlendirdi, sessiz sakin bulunması için değil ama zorlukla güreşmesi için, serin bir tazelenme için değil ama gazabın taştığı bir kaseden içmesi için. O’nun barış sağlama çabaları kendisini çarmıha götürdü. O’nu dışardaki karanlığa sürükledi.

O’nu ayrıca bir taca, bir tahta ve her oymaktan, her dilden ve her ulustan insanların topluluğuna götürdü. Bu insanlar barış sağlayanlardı. Vücutları yaralı ve kendileri küçümsenmişte olsalar, hasatları boldur ve aldıkları isim hiçbir utancı barındırmaz. Onlara Tanrı oğulları denecek.

Dirk Naves