Dağdaki Vaaz (Düzensiz Notlar)

Krallık Vatandaşının Karakteri
Rev. Kerem Koç, Şubat 10, 2013
Matta 5:3-12

Bölümün farklı bir çevirisini aşağıda bulabilirsiniz.

3“Ne bereketlidir ruhta yoksul olanlar!
Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
4 Ne bereketlidir yaslı olanlar!
Çünkü onlar teselli edilecekler.
5 Ne bereketlidir yumuşak huylu olanlar!
Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.
6 Ne bereketlidir doğruluğa acıkıp susayanlar!
Çünkü onlar doyurulacaklar.
7 Ne bereketlidir merhametli olanlar!
Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
8 Ne bereketlidir yüreği temiz olanlar!
Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.
9 Ne bereketlidir barışı sağlayanlar!
Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.
10 Ne bereketlidir doğruluk uğruna zulüm görenler!
Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
11 Ne bereketlidir, benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman! 12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.”

Pasajın Amacı:
Pasajın birincil amacının Tanrı halkını, doğruluk üzerine kurulmuş bir yaşayışa çağrı olduğunu ve bu yaşayışı arayanların bereket sahibi olduklarını görüyoruz. Bereket ona sözde inananların değil, yaşayışta inananların, yani inancını yaşayanların yani imanını gün ve gün açıklayarak doğru bir yaşam arayanlarındır.

‘Teolojim tamamen uygulamadır, uygulamalarımda tamamen teoloji.’ J. Edwards

Bu bereketler şimdi mi alındı yoksa gelecekte mi sahip olunacak?
Şimde esenliğine sahibiz diyebiliriz, ancak gelecekte yüceliğinede sahip olacağız.

‘Krallığın vatandaşları davranışlarında, düşüncelerinde, işlerinde, konuşmalarında ve önceliklerinde Tanrı’yı her zaman ilk sıraya koymaya çağrılırlar.’ M. Green

‘Ne Mutlu mu, Ne bereketli mi?’
Bu bölümde defalarca kullanılan ‘Makario’ kelimesi, mutlu ya da bereketli olarak çevirilebilir. Mutluluk kişisel bakış açısıyla ilgili, subjektif bir durum. Yani birisi için mutluluk olan birşey başka birisi olmayabilir. Bereketli olmak ise tarafsız bir gözden baktığınızda da kabullendiğiniz ruhsal bir esenlik. Siz mutlu olup olmayabilirsiniz, ancak Tanrı sizin bereketli olduğunuzu söylüyor.

Her kısımda 3 Nokta:
Genel bir bereket (Ne mutlu)
Bir Karakteristik özellik (Yüreği temiz olanlar)
Özel bir bereket (Tanrı’yı görecekler)

Bölümde 8 farklı bereket bulan gruptan bahsediyor ama aslında burada gördüğümüz tek bir grup ve şiirsel bir dille yazılıyor. Tüm Tanrı halkının

Ruhta Yoksul Olanlar:
Durumunun farkına varıp acı çeken kişi, sosyal baskı ve sıkıntılarda Rabbe güvenen kişi. Kendi başına hiç olduğunu kabul eden kişi. Tanrısız hiç bir şey yapamayacağını bilen kişi. Yoksul EA’da yardıma ihtiyacı olan anlamına gelir.

Ruhsal yoksul değil ruhta yoksul… Karıştırmayalım.

Göklerin egemenliği onlarındır, çünkü ne kadar ihtiyacı olduklarının bilincindeler ve bunun için Rabbe güveniyorlar.

Yaslı Olanlar:
Sürekli ağlayan, sulugözlülerden bahsetmiyor. Dünyada ki durumu görüp acı çeken kişiler bunlar, günahın ağırlığını bilip üzülen kişiler. (Yeş 61:1) Ruhta yoksul olan kişi, dünyanın durumunu görüyor. Günahlı, Tanrı’dan uzak, bozulmuş…

Petrus’u anımsayalım. “Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım” diyerek İsa’nın dizlerine kapandı.

Dünyanın günahını görüp acı hissediyor musun? Teselli edileceksin.
Teselli eden Rabbimiz şu anda tahtındadır ve her şeyi görüyor, tekrar gelecek ve yürekleri teselli edecek.

Yumuşak Huylu Olanlar:
Yumuşak huylu olmak yumuşak-zayıf karakterli olmak değildir. Düşünce ve tavırlarında, yaptıklarını ince eleyip sık dokuyan kişiler bunlar. Diğerleriyle konuşurken dahi yüreği onlar için atan. Alçakgönüllü olan, yüreği diğerleri için atanlar.

İşler kötü gittiğinde, size kötü davranıldığında, kim oluyorsunuz? İşte o zaman Mesih’te ki duruşunuz önemli. İşler iyi giderken herkes yumuşak huylu.

Yeryüzünü miras alacaklar… Tanrı sizleri kayırmayı korumayı bırakmayacak.

Doğruluğa Hevesli Olanlar:
Doğruluk, bizim zorunda olarak aradığımız bir şey değil, hevesle yapmak istediğimiz birşey. Doğruluğa acıkmak susamak gerekiyor. Yüreğimiz öyle bir şekilde değişti ki Rab bizlerin yüreklerimini yeni arzularla isteklerle donattı. Şimdi onun yolu için acıkabiliriz.

Tanrı’nın doğruluğunu arayanlar, Rabbin bereketine kavuşanlardır.

Doğruluğu acıkanlar, doyurulacaklar. Göksel Yeruşalim’de Tanrı’nın yüceliğinde doğruluğumuz Rabbin doğruluğuyla değiştirilecek, ve gerçekten doğru olacağız.

Merhametli Olanlar:
Bağışlamayı bilen, insanları seven, kötülükleri başından aşmış olanı bile affeden. Eğer Krallığın vatandaşlarıysanız o zaman merhametli olmaya yöneleceksiniz. Sizi bağışlayanı tanırsanız, bağışlayıcı olacağınızdan şüphe yok. Mesih’i tanıyan onun merhametini görüyor. Merhamet bulacaklar.

Yüreği Temiz Olanlar:
Göstermelik temizlik değil, yürek temizliği… Gerçekten İsa’dan başka yüreği temiz olan kişi var mıdır? Elbetteki yoktur ancak bazı insanlar varki sizin için sürekli iyiyi isterler ve iyiyi düşünürler. Tanrı böylelerine özel bir yürek vermiştir.  Rab bizden gerçek bir yürek temizliği bekliyor. Gözünüzü Krala yönlendirmenizi söylüyor. Doğru kişiye odaklanarak doğru sonuca varmaktan bahsediyor.

Tanrı’nın yüceliğinde O’nu görecekler, O’nun huzurunda Rabbe tapınacaklar.

Barışı Sağlayanlar:
İnsanların arasında ki nefreti bitirmek mi istiyorsunuz, ülkelerin toplumların arasında ki bağımı güçlendirmek istiyorsunuz. Bölücü değil yapıcı mı olmak istiyorsunuz. Silahların durmasını, savaşların bitmesinimi istiyorsunuz. İşte o zaman sizler barışı sağlayan olmak istiyorsunuz. Ben bu dünyada barışı sağlayanalardan olmak istiyorum.

İsa Mesis, Tanrı ile insan arasında barış sağlamaya geldi. Bizlerde onun oğulları gibi davranmalıyız. Irkçılığa, savaşlara, öfkeye karşı durabilmeliyiz.

Tanrı çocukları denilecek böylelerine.

Doğruluk Uğruna Zulüm Görmüşler:
Zulüm görmek pekte öyle heyecan verici birşey değil. Sadece fiziksel zulümden bahsetmiyorum. Ailesi tarafından ezilenlerden, arkadaşları tarafından dışlananlardan bahsediyorum. Bu dünyada yeri kalmayanlardan bahsediyorum. Bizlere zulmedilmedi sadece, peygamberlere de zulmedildi.Halihazırda belkide zulüm gördünüz.

Yılmayın, Göklerin Egemenliği sizlerindir.

Son Sözler:

Mesih’in Krallığının vatandaşları elbetteki bu meziyetlere sahip olmalıyız. 1 tanesine değil hepsine… Elbetteki unutmamalyız ki bunlar sadece İsa Mesih’te tamamlanabilmiş özelliklerdir. Bu dünyada kutsal olamayacağımızın bilincinde olmalı ama kutsallığı aramalıyız.

Bu özellikleri, uygulayarak doğruluğa erişeceğim diye düşünmeyin. Çünkü bu özelliklerin amacı bu değil. Sizi hiç bir yere götüremezler. Mesih’e ait olan kişinin yaşamını resmediyor bunlar. Tanrı’nın gücüne ve onun tamamlayışına inanarak bu özelliklerde gelişin.