Diriliş ve yaşam ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır (Yuhanna 11:25).
İnsanı kadın doğurur, günleri sayılı ve sıkıntı doludur. Çiçek gibi açıp solar, gölge gibi gelip geçer (Eyüp 14:1).
Senin önünde atalarımız gibi biz de yabancı ve yersiz yurtsuz kişileriz. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kalıcı değildir (1.Tarihler 29:15). Çünkü bu dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz (1.Timoteos 6:7). RAB verdi, RAB aldı, RAB’bin adına övgüler olsun! (Eyüp 1:21).

Toplu Halde Dua
Merhametleri sona ermeyen, dün, bugün ve yarın aynı olan ey Tanrı, sen bizim Tanrımız’sın ve atalarımızın Tanrısı’sın; sana yalvarıyoruz varlığın bizimle birlikte olsun ki, ruhlarımız kuvvetlensin ve bize sağgöründe verdiğin sıkıntıların altında imanımızda zayıflamayalım ve senin lütfunla bu ihtiyaç zamanımızda lütuf bulalım, bunu Sen ve Kutsal Ruh’la birlikte Kendisine sonsuza dek bütün onur, görkem ve yüceliği verdiğimiz Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in isminde diliyoruz. Amin.

İlahi

Bundan sonra aşağıdaki Kutsal Kitap ayetlerinin bir kısmı okunabilir.

Mezmur 39:4-­13
Mezmur 90:1-­12
1. Korintliler 15:20­-58
Vaiz 12:1­7
Mezmur 27
Vahiy 22:1­5

Kısa Bir Vaaz (Teşvik edici ve müjdesel bir mesaj uygun olabilir)

Dua

Ey Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı, Üçlü Birlik Yahve, biz senin önünde beklerken biz hizmetkarlarına merhamet et ve duamızı işit. Alçakgönüllü isteklerimize lütufkar bir şekilde eğil ve kendini bizim aracılığımızla hem bu dünyada ve hem de gelecek olanda yücelterek bizler için ihtiyacımız olan her şeyi yap: bunların hepsini Rabbimiz İsa Mesih’in isminde diliyoruz. Amin.

Toplu Halde Dua
Ey Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. (Hep Beraber Okunabilir)

Kutsama
Rab İsa Mesih’in lütfu ve Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle olsun. Amin.