Dağdaki Vaaz (Düzensiz Notlar)

Işık Olmak
Rev. Kerem Koç, Mart 10, 2013

Matta 5:14-16

Pasaj:

14“Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. 15Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar. 16Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!” Matta 5:14-16

Neyim – Ne yapmalıyım – Neden…

Işık Neyi Sembolize Ediyor?

Tanrı dünya’yı yarattığında ışık olsun dedi ve ışık oldu, güneşten önce yarattı ışığı.

Gerçek (Mez 43:3), İyilik (Yeş 5:20), Kurtuluş (Mez 27:1; Yeş 49:6), Yaşam (Mez 36:9; Eyup 33:28,30), Esenlik (Yeş 45:7), Sevinç (Mez 97:11), Antlaşma (Yeş 42:6), Adalet ve Doğruluk (Yeş 59:9)…

Uluslararası kullanılan bir benzetme. Dünya’nın dört bir yanında aynı şeyi işaret eder. Işıktan bahsettiğinizde genellikle pozitif değerleri açıklar. Kutsal Kitapta karanlık ve ışık kavramlarını böylelikle birbirlerinden ayırır.

Neyim? Işık:

Dünya’nın ışığısınız (Kosmos: Evrenin ışığısınız)
Bu sözler İ.Ö. yüzyıllarda bazı Rabbiler için kullanıldı. Rabbi Jochanan, Rabbi Judah gibi önemli halka mal olmuş Rabbiler için kullanılırdı. Hatta Rabbi Jochanan yakışıklıda biriymiş, hem söz hem görüntüde ilgi çekermiş. Ona ‘Dünyanın Işığı Rabbi’ deniliyordu.

İsa ‘dünyanın ışığı sizsiniz’ diyor öğrencilerine. Önemli Rabbiler, yakışıklı hahamlar değil. Sizsiniz…

Pasaj öğrencilerin ve elbette dolaylı olarak bizim dünyanın ışığı olduğumuzu anlatıyor. Sadece İsa dünyanın ışığı değil ama bizlerde ışığız, ışıkların çocuklarıyız. Ay gibi güneşi yansıtıyoruz, diyoruz bazen, ki bu doğrudur. Ancak yeterli değil, Tanrı bizi karanlıktan kurtarıp ışık yapıyor. Sadece onu yansıtmıyoruz ama Tanrı’nın Ruhu ile bu dünyaya ışık oluyoruz. İsa Mesih’e imanımız sayesinde donatıldığımız Tanrı’nın Ruhu yani Kutsal Ruh sayesinde bize sağlanan lütuflar ile bizlerde bu dünyaya ışık oluyoruz. İmanımızda günahtın tutsaklığından kurtulduk ve iman yolculuğumuzda günahın bizim üzerimizdeki etkinliğinden de yavaş yavaş kurtuluyoruz. Her biri Kutsal Ruh’un sayesinde olabiliyor elbette.

Dünya’nın işlerinin peşinden gitmemeliyiz.

Tuz, bozulan ve kokmaya yüz vurmuş dünya için gerekli. Koruma, tat verme amaçlı. Işık, ise karanlık olan yerlerde gerekli. Bu dünyada ışığın çocukları olarak varız. Hırsızlık, cinayet, yalan… Dünya karanlığa doğru gidiyor. Eğer ışık olarak Tanrı tarafından çağırıldıysak o zaman, karanlığı uymamamız ama ışık saçmamız gerekli.

Geçenlerde bir kardeş söyledi, arkadaşları onu bazı gecelerde takılmaya çağırıyormuş. Bu kardeşi rahatsız etmiş çünkü alkol, cinsellik vs. sınırları zorlayabiliyormuş. Yani karanlığın içerisinde ışık olayım derken, karanlığa karışmakta istemiyor. Bu noktada dikkat etmeliyiz elbette.

Bizler yoksak dünyada ışık yok. Bunu sürekli aklımızda bulunduralım.

Karanlığın işlerini ortaya çıkartmalıyız

Işık olan kişi, karanlığın kötü işlerinide ortaya döker. Bu dünya karanlık içerisinde yaşıyor, okullara uyuşturucu girdi, ahlaksızlık her yerde. Doğrunun peşinde olmalı, kötüye sessiz kalmamalıyız.

Dünya’ya gerçek ışığı göstermeliyiz.

Karanlığı anlamadan ışığın ne kadar harika olduğunu anlayamayacaksınız. Bizler kayıpken Tanrı bizleri buldu. Karanlığın işleri KK’ta yazılıyor. 10 emir ahaki değerleri bu anlamda açıklıyor.

Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek.

Ne Yapmalıyım? Aydınlatmalı.

Saklama, Çünkü ışık saklanırsa bir işe yaramaz.
Kandil, yağ lambası. Eskilerde olan bir şey, hatta aramızda bunu tecrübe etmiş kişilerde olabilir. Genellikle hayvansal yağ ile doldurulur.  Kandil ateşin ışık vermesi içindir bununla beraber ateşin zarar vermemesi içindirde tabii. Amacımız ışık vermek çevreye, ışık verelim derken çevreye zarar vermeyelim. Heycanımız Tanrı’yı doğru bir şekilde yüceltebilmek için yönelsin.

Dolayısıyla ışık saklanmamalıdır. Kandillikteki ışık gizlenemez, burada tahıl ölçekleri için kullanılan sepetlerden bahsediyor. Onu alıp mumun üzerine kapatırsanız ne olur. Söner çünkü oksijensiz kalır.

Tepedeki Şehir gizlenemez (gizlenmez değil) Eğer gerçek bir ışıksan seni gizleyemezler, gizlenmekte istemezsin. Gece arabayla bir şehre yaklaşırken, uzakta parıltıları görmeye başlarsınız. Zifiri karanlıktır ama uzaklarda parıl parıl şehrin ışıkları size görünür.

Işık Olan Kişinin Yüreği

Yüreğimize esenlik veren, duygularımızı çalkalayan, heyecanlandıran şey nedir? Kilise mi? Tanrı sözünün vaazı mı? Beraber ilahiler söylemek mi? Televizyon mu? Spor mu? ‘Hazineniz neredeyse yüreğiniz oradadır’ unutmayalım!

Kendinizi bir sünger gibi düşünün, ne çekiyorsanız. Sıkıldığınızda da dışarı çıkan o. Kirli kötü şeyleri çekiyorsanız. Sıkıldığınızda pislik akacak. Eğer mesihin lütfu ile dolu iseniz, o zaman sıkıldığınızda merhamet akacak. Lütuf fışkıracak.

Işık değilsek, karanlığız kardeşlerim. Reformasyon’un en önemli sözü belkide. Post Tenebras Lux, karanlıktan sonra aydınlık.

Neden? Öyleki İnsanlar Tanrı’yı Yüceltebilsinler.

Yuhanna 3:16-21

16“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 17Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. 18O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir. 19Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. 20Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. 21Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı’ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.”

Gerçek ışık yüreklerinde yoktur. Amacımız Mesih’in yüceltilmesi, O’nu tanıma ile sağlanacak kurtuluşun alınması. O zaman kardeşlerim ışık olalım. Tavır ve davranışlarımızda, söz ve anlayışımızda…

Son Günler

Mesih tekrar gelene kadar bizler bu dünyada ışık olmaya çağrıldık. Rabbimizin ışığı o tekrar gelene kadar bizlerde parlamalı.
O geldiğinde heryer zaten ışıldıyor olacak.

22Kentte tapınak görmedim. Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır. 23Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Vah 21:22-23