Önemli Not: Bu seride yer alan yazılar ‘Dağda ki Vaaz’ çalışma serisinde kullanılmış düzensiz notlardır.

İkiyüzlü Dua
Rev. Kerem Koç | APK | 26.Mayıs.2013

Pasaj: 5 “Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 6 Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. 7 Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. 8 Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. Matta 6:5-8

Geçen hafta ikiyüzlü bağış ve gizlide yapılan bağıştan bahsetmiştik. Ferisilerin yanlış tutumları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bugün dua konusuna bakacağız. Duanın hayatımızdaki yeri tartışılmaz çok önemlidir. Tanrı bizim kendisine gitmemizi beklemektedir. Yüreğimizde ne olursa olsun bizi işittiğini ve yanıtlayacağını söylemektedir. Sıkıntı, zorluk, üzüntü her durumda kendisine yaklaşabileceğimiz bir Baba olduğunu açıklamaktadır.

Nefes almadan yaşayan biri dua etmeyen Hristiyan’a benzer.

Dua nedir? Tanrı ile konuşmak.
Gururu bir kenara itip, alçakgönüllülüğü, kuşanıp, Rab’be güvenip O’na ihtiyaçlarımız için başvurmaktır.

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Flp 4:6
Unutmamalıyız ki doğru dua Tanrı’yı doğru tanımakla gelir. Doğru tapınma ancak Tanrı’yı doğru kavramakla gerçekleşebilir.

Duada İkiyüzlülükten Kaçınmalıyız

Gösteriş: Köşe başlarında dua ediyorlar. Sinagoglarda dua sırasında özel dualar yapıyorlar. Amaçları nedir? İnsanlar görsün ve onlar hakkında iyi düşünsünler, iyi şeyler söylesinler. İnsanlar, diğerlerinin kendileri hakkında iyi düşünceleri olsun isterler. Hangimiz istemeyiz!  Facebook’ta neden  ‘beğen’ tuşunun tıklanması bu kadar önemlidir ya da insanların kendi isimlerini googledan araştırılması? Kim olduğumuzu görmek istiyoruz. Diğer insanların önünde. Bu sahte ün ve dünyanın kabulü insanın yaşamında ne değiştirebilir ki!

Bir şarkı var son zamanlarda, ‘Ben kötü biri değilim, bazen doğruyu seçmedim’. Kötülük yatığını bilir kişi, ancak ‘kötü’ olarak anımsanmak istemez, işte bu çok daha kötüdür. İnsanı kötü yapan şey nedir ki? Seçimleri değil mi?

Yüreğinizin kötü olmadığını söylemenin ne anlamı var ki davranışlarınız bunu onaylamıyorsa.

Manipülasyon; insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme işine denilmektedir. Örneğin, çocuğunuza bir yemeğin güzel olduğunu anlatmak için söylediğiniz sözler, ‘hmmmm çok güzel olmuş’. Böylelikle özendirmeye çalışıyorsunuz, belki de tatsız tuzsuz bir kabağı manipüle yaparak özendirmek istiyorsunuz. Ya da iki oyuncak arasında seçim yapmasını isterken şöyle bir cümle kullanabilirsiniz, ‘bu hızlı şimşek gibi arabayı mı istiyorsun yoksa bu çirkin ve yavaş olanı mı?’ Ona bir fikir vermiyorsunuz ancak bir baskı ile yönlendiriyorsunuz.

Büyüklerde bunu yapıyor. Kim yapıyor söyleyeyim mi? Emlakçılar yapıyor. ‘Kuzey tarafı mis gibi serin olur’ diyorlar, ancak kışın buz gibi olduğundan bahsetmiyorlar… Bizler bazen Tanrı’yı manipüle etmeye çalışıyoruz. Arka arkaya dualarımızla, sanki aynı şeyi 100 kere söylediğimizde Tanrı’nın kararı değişecek gibi düşünüyoruz.

Tekrarlama: Aynı kelimeler tekrarlamanın yürekten olmadığını ve Tanrı’yı yüceltmediğini söyler Kutsal Kitap. Ferisiler bunu yaptılar. Mantra gibi duaları ezberlemek değildir Tanrı’nın işitmek istediği. Hatta bazen farklı dillerde ezberliyor insanlar, sanki o lisan kutsalmış gibi. Duydunuz mu hiç? Ben bir cenazede duydum, Katolik bir papaz arka arkaya aynı şeyi latince olarak, bir ritim ile söylüyordu. Bir çok insan tekrarladıklar, ibranice, grekçe, arapça, latince duaların ne olduğunun farkında değiller.

Rab uzun dualarımızdan hoşnut değildir demiyoruz, elbetteki yüreğimizdeki kaygıları Rab’be getireceğiz. Sıkıntıda ki kulunu gör, kayır, derdimi işit, kurtar diyeceğiz. Bunu yaparken ki yürek tutumumuz çok önemli. Ne amaçla Rabbin önüne gittiğimiz.Bazen dualarımız, Tanrı ile konuşmaktan çok, pazar listesi gibi. Rab buna ihtiyacım var, birde şuna, sonra birde şuraya gitsem iyiydi.

Gerçek Ruhsal Bir Dua Disiplini Edinmeliyiz

İç oda nedir? O zamanlarda dua şalları ile yüzümüzü kapatarak yapılan bir tapınmadır. İnsanlar iç odayı evlerimizin iç odası olarak algılarlar. Halbuki koca bir ailenin bazen küçücük evlerde yaşadığını düşündüğümüzde iç oda diye birşeyden bahsetmemiz mümkün değildir. İsa sürekli dağa çıktı dua için. İsa halk arasındaki duayı küçümsemedi ancak özel, gizlide yaptığımız duayı yüceltti.

Rab bizim ihtiyaçlarımızı biliyor, bunu asla unutmayalım. Dua ettiğimizde, Tanrı’nın yüzünün karşısında, varlığının huzurunda ve yüceliğinin önünde durduğumuzu kendimize anımsatalım.

Sonuç:

Onlara benzemeyelim, yani Ferisilere.
Babamızla konuşurken, aynı sözleri tekrarlamak, gösteriş yapmak için değil, gerçekten babamızla konuşuyormuş gibi konuşalım.

En yakın arkadaşınızla konuştuğunuzu düşünün, ona hep aynı şeylerimi tekrarlarsınız. Öz denetiminizi kaybetmeden, sizi dinleyen göksel babanızla konuştuğunuzu anımsayın. Sizi seven kayıran ve derlerinizi dinlemeye hazır.

Kişisel bir Tanrı’mız var. Doğru dua için doğru Tanrı’yı tanımanız lazım. Lütfen Kutsal Kitap’taki duaları inceleyin.

Arkadaşlarınızla sadece ihtiyacınız olduğunda mı konuşuyorsunuz?  Onlarla zaman geçirmek istediğinizde de arıyorsunuz değil mi? Tanrı karşısında da aynı şeyi yapmalıyız.

İsa’nın dualarına baktığımızda,
Sık sık dua etti – Luka 5:16
Erken saatlerde dua etti – Markos 1:35
Geceleri dua etti – Luka 6:12
İnsanları iyileştirirken, açları doyururken, ölüleri diriltirken dua etti.
Öğrencileri, arkadaşları, inananları için dua etti.
Çarmıhta kendi ellerine çiviler çakıp ölüme terk edenler için dua etti.

Tüm yüceliğe sahip olduğu halde, Tüm Tanrısal öze sahip olduğu halde, Babanın önüne böyle çıkıyorsa Tanrı, biz nasıl olurda çıkmayız.
Mesih bizler için harika bir örnek oldu. Bu harika örneği takip edelim.