Hakan Güven | 29.12.2013

İbraniler Mektubunun Özeti

Genel Amaç :

Mektubu yazan kişi tarafından okuyuculara anlatılmak istenen, Tanrı Oğlu İsa Mesih’in, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen meleklerden, Eski Antlaşma döneminde yaşayan peygamberlerden kısaca yaratılan herşeyden üstün olduğunu vurgulamak, gerçek kurtuluşun yalnızca İsa Mesih’e edilen imanla sağlanacağını ve aklanmanın Mesih’in çarmıhta akıttığı kan ile gerçekleşeceğini, bizi yalnız O’nun temsil edeceğini bildirmektedir.

Okuyucuların etnik kökenleri tartışmalıdır ancak mektubun içeriği Yahudi asıllı imanlıları işaret etmektedir. Mektubun yazıldığı kişiler yazar tarafından yakından bir şekilde tanınmaktadırlar. Yazar onları cömert ama olgunlaşmamış olarak tanımlıyor1 ve Tanrı’nın kendisi için yapılan özveriye ve kutsallarına yapılan hizmete karşılık O’nun adına gösterilen sevgiyi unutmayacağını söyleyerek onları teşvik ediyor. Aynı zamanda yaptıkları hatalardan dolayı imanda büyüyemediklerini ve şimdi öğretmen olarak öğretmeleri gerekirken, Tanrı’nın temel ilkerini öğrenmek için bir öğretmene ihtiyaç duydularını söyleyerek hatalarının ne olduğunu göstertmeye çalışıyor. Yazar mektubun yazıldığı kişilerin çektikleri acıların farkında olduğunu bildiriyor ve imandan sonra karşılaşılan büyük sıkıntılara karşı yapılan mücadelenin hatırlanmasını istiyor. Yazar mektubunun o dönemdeki muhataplarını daha sık bir araya gelmeleri konusunda uyarıyor ve bu birlikteliklerde birbirilerini teşvik etmelerini ve yüreklendirmelerini söylüyor.2

Mektubun yazıldığı kişilere karşı yapılan bir diğer uyarı ise, gerçek Tanrı’dan uzaklaşmaları halinde yüreklerinin günahın aldatıcılığı ile nasırlaşması tehlikesine karşı uyanık olmalarını söylüyor.3 Mektuba baktığımız zaman mektubun yazıldığı kişilerin bölgede bulunan Mesih’e iman etmiş ancak bir süre sonra gördükleri baskılar neticesinde eski inançları olan yahudiliğe dönmeye hazırlanan Yahudi kökenli inanlılar olabileceğini görüyoruz. Yazar onları böyle bir değişimin ne kadar kötü sonuçlar doğuracağına karşı uyarmakta ve imanlarına bağlı kalmaları için teşvik etmektedir. Yazar mektubun yazıldığı dönemde yaşayan kişiler yeniden farklı bir konuda uyarılarak, bir kere aydınlatılmış ve Kutsal Ruh’a ortak edilmiş olanların imandan uzaklaşmasının ardından bir daha iman etmelerinin mümkün olmayacağını ve bu kişilerin Tanrı’nın Oğlu’nu herkesin önünde aşağılaması benzetmesinde bulunarak onlara gerçeğin yalnızca Tanrı Oğlu İsa Mesih olduğunu vurguluyor ve onlardan vaat edilenleri iman ve sabır aracılığı ile miras alanların örneklerine uymasını istiyor.4 Aynı zamanda Tanrıya karşı sadakatleri ile öne çıkan örneklere yer vererek Tanrı’ya olan bağlılığın ne denli önemli olduğunu vurguluyor ve mektubun yazıldığı kişilerin imanlarını güçlendirerek onları teşvik etmeye çalışıyor.

Mektubu yazan kişi bölgede bulunan okuyuculardan kendileri için dua etmesini istedikten sonra mektubu özel bir bereketleme ile bitiriyor ve Timoteos’un serbest bırakıldığını müjdeliyor ve Timoteos ile birlikte bölgeye gelip mektubun muhataplarını ziyaret etmek istediğini bildiriyor.

Mektubun sonuç kısmına baktığımız zaman bölgede yaşayan inanlılarda Mesihsel kurtuluş o kadar sıradan bir hal almıştır ki mektubun muhataplarının imanları zayıflamaktadır. Yazar böyle bir sorunu engellemek ve imanlarını güçlendirerek onları teşvik etmek için mektubu yazmıştır.5

1Kutsal Kitap – İbraniler 6:10, 5:11-14
2Kutsal Kitap – İbraniler 10:24-25
3Kutsal Kitap – İbraniler 3:12-14
4Kutsal Kitap – İbraniler 6:4-9, 6:12, 10:26-31
5Kutsal Kitap – İbraniler 3:6-14, 4:14, 10:23