Hakan Güven | 29.12.2013

İbraniler Mektubunun Özeti

Sorular :

Mesih’in kurbanının önemini Eski Antlaşma kurbanları ile nasıl karşılaştırabiliriz?

Eski Antlaşma’daki kurbanlar günahların karşılığı olarak tapınan kişileri asla mükemmel yapmaz ve onları günahlarından sonsuza dek kurtarmazdı. Kesilen kurbanlar sadece günahları hatırlatmak için yapılan sembol olmaktan öteye gitmiyordu. Kesilen kurbanların kanları işlenen günahlardan dolayı murdar olanları kutsal kılıyor ve onları bedensel açıdan temizliyordu. Ancak Baba Tanrı’nın isteği uyarınca Mesih’in kendisini günaha karşı sunu olarak sunması Tanrı tarafından kutsal kılınmamızı sağladı. Mesih’in kurbanı çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası alabilmeleri için Mesih aracılığı ile Baba Tanrı tarafından kendilerine sağlanan ve çağrılmış olanları suçlarından kurtaran bir fidyedir. Bedensel açıdan öldükten sonra Mesih’e iman ederek kutsal kılınan mirasçılar Ruh aracılığı ile bildirilen vaade sahip olacaklardır. Mesih’in kusursuz kurbanı Ruh’un ölümsüzlüğünün ve Tanrı’nın vaadinin değişmezliğinin bir göstergesidir.

Tanrı’yı hoşnut eden sunular nelerdir? 

Mesih’in günahın kefareti için bedenini ilk ve son kez sunması Tanrı’yı hoşnut eden bir sunudur. Bu sunu ile birlikte kutsal kılındığımız için Tanrı’nın Mesih’in kurbanı ile bizi kurtuluşa kavuşturmasından sonra herhangi bir sunuya gerek yoktur. Gerçek kurbana olan İman Tanrı’nın hoşnut olduğu bir davranıştır.

Mektuba Göre Mesih Kimdir? Kimlerle Karşılaştırılmıştır?

Mektuba göre Mesih Tanrı’nın Mirascısı ve Oğuldur. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı Baba’nın görüntüsüdür. Herşey O’nun için yaratılmış ve yaratılan herşeye O devam ettirir. Mektupta Oğul Melekler’le, Peygamberlerle, Musa, Yeşu ve Harun ile ve karşılaştırılmıştır. Mektuptaki karşılaştırmaların amacına baktığımız zaman Oğul’un yaratılan herşeyden üstün olduğunun açıklanması istenmektedir.