Evlilik töreni ister kilisede ya da birisinin evinde yapılsın, nışanlı kişiler, erker sol tarafında kadın ve yanlarında tanıklar olduğu halde vaizin önüne çıkacaklar. Vaiz şöyle diyecek:

RAB sizi kutsasın ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin (Sayılar 6:24­-26).

Burada bu kişilerin yasal olarak evlilikle birleşmelerine engel olacak haklı bir neden gösterebilecek birisi varsa ya şimdi konuşsunlar ya da sonsuza dek sessiz kalsınlar.

Evlilik, insanın mutluluğu ve Tanrı’nın yüceliğini yaymak için verilmiş olan tanrısal bir buyruktur. İlişkinin kutsallığı, Kutsal Ruh’un bu ilişkiyi Rab ve gelini olan Kilise arasında var olan birliğin bir simgesi olarak seçmesinde görülmektedir. Bu yüzden sevgili dostlar, esinlenmiş havarinin talimatlarına kulak verin: “Ey kocalar, Mesih İnanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin” (Efesliler 5:26). “Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun” (Efesliler 5:22). Bu birliğin oluşturması tasarlanan mutluluğu sadece onun kutsallığını takdir eden ve bundan kaynaklanan karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmekte sadık olan ve Tanrı’nın bereketlerini her gün duada isteyenler elde edebilirler.

Ve şimdi, siz şimdi Tanrı’nın kutsamasıyla kutsanmış olarak ve insan sevgisindeki en şefkatli ve gerçek olan hislerle bu yeni ilişkiye girerken, ikinizden de Tanrı’nın bu birliği bereketlemesi ve sizin yararınız ve kutsal İsminin yüceliği için onu kutsallaştırması için benimle birlikte dua etmenizi rica ediyorum.

Dua
Lütfu bol olan, yaşam, sevgi ve sevincin kaynağı olan Tanrı, kutsal evlilikle birleşmek üzere olan bu hizmetkarlarına şimdi merhamet dolu kayırı ile bak ve birbirleri ve Seninle, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Kutsal Söz’e uygun olarak antlaşmaya girerken bulundukları vaatleri hatırlamalarını ve gerçekten yerine getirmelerine yardımcı ol. Amin.

Antlaşma
Bu noktada taraflar sağ elleriyle el ele tutuşacaklar ve vaiz şöyle diyecektir:

Siz …(erkek)­­, şu anda elini tuttuğunuz …­­’yi karın olarak kabul ediyor ve Tanrı’nın ve bu tanıkların huzurunda, ikiniz de hayatta olduğunuz sürece ona sadık, sevgi dolu ve adanmış bir koca olmaya söz veriyor musunuz?

Erkek şöyle cevap verecektir:
Veriyorum.

Vaiz şöyle diyecektir:

Siz …­­, şu anda elini tutmakta olduğunuz …­­’yi yasal ve evli kocanız olarak kabul ediyor ve Tanrı ve tanıkların huzurunda, her ikiniz de hayatta olduğunuz sürece, ona sadık, sevgi dolu ve itaatkar bir eş olmaya söz veriyor musunuz?

Kadın şöyle cevap verecektir:
Veriyorum.

Eğer bir yüzük verilir ya da alınırsa, vaiz şöyle diyecektir:
Bu yüzük, söz verdiğiniz imanınızın bir işareti ve karşılıklı ve son bulmayacak olan sevginizin anısı olsun.

Bundan sonra vaiz, orada bulunanlara hitaben şöyle diyecektir:
Ülkemizin yasalarına uygun bir şekilde evlilikte birleşmiş olan bu kişileri ben şimdi Tanrı’nın buyruklarına göre karı koca ilan ediyorum. “O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın” (Matta 19:6).

Dua
Yüce ve sonsuza dek kutlu Tanrı, cennetsel Babamız, evliliğin kutsal bağlarıyla birleşen bu iki yürek ve yaşam üzerine onay mührünü koy. Hizmetkarlarının, şimdi verdikleri sözleri yeterli lütuf armağanın aracılığıyla yerine getirmelerine yardım et. Zenginlikte ve sıkıntıda, hastalık ve sağlıkta, üzüntü ve sevinçte, birbirlerine olan sevgi ve sempatileri hiç yok olmasın. Şimdi onları senin kutsal korumana teslim ediyor ve onların her zaman, “Tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları” olarak yaşamaları için dua ediyoruz (I.Petrus 3:7). İsa’nın uğruna. Amin.

Kutsama

Bundan sonra evlenen çift ayakta olmak üzere vaiz şu kutsamada bulunacaktır:

Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı sizi bereketlesin, korusun ve sizinle birlikte olsun; Rab merhametle size kayırı oldu bir şekilde baksın ve bu hayatta sadık bir şekilde birlikte yaşamanız ve gelecek yaşamda da sonsuz yaşama sahip olmanız için sizi lütfuyla doldursun. Amin.