Aşağıda ki referanslar Kutsal Ruh’un Eski Antlaşmasal Hizmetini açıklıyor.

Yaratılış 1:2
Yaratılış 2:7
Yaratılış 41:38
Mısırdan Çıkış 13:3-11
Hakimler 13:24-25
2. Samuel 23:1-7
Eyüp 33:4
Mezmurlar 51:9-12
Mezmurlar 104:29-30
Mezmurlar 139
Yeşaya 63:9-10
Hezekiel 39:29
1. Petrus 1:10-12
2. Petrus 1:21