Benlik ve Şeytan duayı her zaman kösteklediği ve engellediği için, başka görevler ya da düşünceler nedeniyle, dua ederken soğuk ve neşesiz olduğumu hissettiğimde, önce ufak Mezmur kitabımı alıp odama ya da günü ve saati uygunsa cemaatin toplandığı kiliseye koşuyorum. Zaman elverdiğince On Emri, İman Açıklaması‟nı, eğer zamanım varsa Mesih‟in veya Pavlus‟un bazı sözlerini ya da birkaç mezmuru tıpkı bir çocuk gibi kendi başıma sessizce kelime kelime okuyorum.

Sabah ilk ve akşam son işin dua olması önemlidir. Size, “Biraz bekleyin. Bir saat sonra dua edeceğim; önce şu ya da bu işe bakmalıyım” diyen bu ikiyüzlü, aldatıcı fikirlere karşı kendinizi dikkatle koruyun. Bu düşünceler sizi duadan uzaklaştırır, dikkatinizi çeken, sizi sürükleyen başka işlere yöneltir ki, o gün dua ihmal edilir.

Özellikle acil bir durumda, dua kadar ya da ondan daha iyi bazı işleriniz olabilir. Aziz Hieronymus‟a mal edilen, imanlının yaptığı her şeyin dua olduğunu söyleyen bir deyiş ve “Sadakatle çalışan iki kez dua etmiş olur” diyen bir atasözü vardır. Böyle denebilir, çünkü imanlı, yaptığı işte Tanrı’dan korkar, O’na saygı duyar ve kimseye kötülük etme ya da çalma, sahtekârlık yapma, kandırmaya kalkma emrini hatırlar. Böyle düşünceler ve böyle bir iman kuşkusuz, onun işini dua etmeye ve övgü sunmaya dönüştürür.