12 Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir.
13İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.
14İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur.
15Ayak, “El olmadığım için bedene ait değilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz.
16Kulak, “Göz olmadığım için bedene ait değilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz.
17Bütün beden göz olsaydı, nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı, nasıl koklardık?
18Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir.
19Eğer hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu?
20Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek beden vardır.
21Göz ele, “Sana ihtiyacım yok!” ya da baş ayaklara, “Size ihtiyacım yok!” diyemez.
22Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir.
23Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur.
24Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı.
25Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin.
26Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir.
27Sizler Mesih’in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 1. Korintliler 12:12-27