Dağda ki Vaaz (Düzensiz Notlar)

Genel Bakış
Rev. Kerem Koç, Şubat 3, 2013
Matta 5:1-2

GİRİŞ:

Yeni bir vaaz serisine başlıyoruz. Bu seriyi videoya çekmek yerine notlar halinde yayınlamaya karar verdik. Bu notlar vaaz metinleri olmayacak ama bölümlerin önemli noktalarına odaklanacak. Umarım çalışmalarınıza bir nebze yardımcı olur.

İsa Kimdir?
İsa Mesih’in bir Rabbi olarak hizmetinin başında olduğunu görüyoruz. O kültürde Musa’nın yasasını öğreten gzegin öğretmenlere Rabbi denilirdi. Şifa veren ve mucizeler yapan bir Rabbi olarak kısa sürede tanınmıştı İsa. Çevresinde ki insanlardanda bunalmış olmalı ki öğrencilerini alıp dağa çıkıyor. Öğrencilerini yeni yeni seçmiş ve oturup (Rabbiler oturarak öğretirlerdi) onlara Yasa hakkında öğretiyor. Özelliklede yaratılıştan itibaren tüm insanların hayatında önemli bir yer tutmuş olan ahlaki değerlerden bahsediyor.

İsa’nın bir dağa çıkarak bu dersi veriyor olması elbetteki Musa’nın dağda yasayı alması ile paralel bir resim çiziyor. Musa yasa’yı dağda alıyor ve İsa yine bir dağda Yasa’yı tastikliyor.

Yazar:
Kitabın yazarı Matta’dır ve Yahudi gelenek ve Eski Antlaşma yasalarını bilen bir gruba hitap etmektedir. Dolayısıyla her şeyi anlamamamız gayet doğal. Çünkü Yasa’yı iyi bildiğimizi varsayıyor. Tanrı’nın Krallığı, Göklerin Egemenliği sürekli vurgulamaktadır. İsrail’in avutulması ve Tanrı’nın halkını bereketlemesini, kurtarılmasını bekleyen bir halka seslenir. Kurtarıcının İsa olduğunu açıklar. 5 ve 7. bölümler arasında ise Yasa’yı Ferisiler ve din bilginleri gibi uygulamanın doğru olmadığını çünkü onların yasayı doğru anlamadıklarına işaret eder.

Göklerin Egemenliğinin bir parçası olduğumuzu ve bu dar yoldan geçtikten sonra tüm yüceliğiyle Göklerin Egemenliğinde olacağımızı işaret eder.

İsa Neden Bu Vaazı Verdi?

Göklerin Egemenliği her ne kadar Matta’nın her saniye bize hatırlattığı bir konu olsada, bölümün temasını kutsal ve adanmış bir yaşayışla özleşleştirebiliriz. John Stott, ‘Dağdaki Vaazı’ -Onlara benzemeyin- sözleriyle özetler. Yani Ferisilere benzemememiz gerektiğini Matta’nın sözlerinden bir alıntıyla açıklar.

Yasa’yı Yorumlamak

Matta 5 ve 7 bölümleri arasında özellikle ahlaki yasalara odaklanıldığını görüyoruz, yani 10 emirde açıklanan kurallara.

Calvin Yasa’yı daha iyi anlamamız için 3’e böldü. Böylelikle hangi Musa’nın yasasının üzerimizde bir etkisi olmamasına rağmen yaratılıştan itibaren var olan ‘Yasa’ bizler için geçerliydi.

  • Devletsel – Mahkeme ile ilgili konular, birisi hayvanını öldürürse ne yapacaksın gibi yasalar. Artık İsrail’in politik liderliği altında değiliz ve bizi yöneten ülkenin liderliğine (Tanrı sözüne karşı gelmedikleri sürece) bağlıyız.
  • Seramonisel – Eski Antlaşma’da Kurban nasıl kesildi, nasıl bir hayvan sunmalıyım gibi yasalar. Artık uygulamak zorunda değiliz. Çünkü İsa Mesih bizim için lekesiz ve tam bir kurban oldu.
  • Ahlaksal – Etik değerleri ele alan konular, bu yasalar yaratılışın başından beri var olan emirlerdir. Yeni yasalar değillerdir, Eski Antlaşmada 10 Emirde özetlenirler.

Bölümde ahlaki değerler konusunda neleri öğreniyoruz.

Hristiyan’ın Karakteri ve Bereketi
Hristiyan’ın Dünyadaki Etkisi
Hristiyan’ın Ahlaki Yasaya Bağlılığı
Öfke ve Cinayet
Zina ve Boşanma
Ant İçme
Sevgi
Yardım
Dua
Oruç
Para ve Göksel Hazineler
Kaygı
İlişki
Sonuç

Bizler Tanrı’nın ahlaki yasalarını göz önünde bulundurarak, yaşamımızı sürmeliyiz. İman hayatımız sadece inandıklarımızla değil ama aynı zamanda inancımızdan çıkan yaşayışımızla da belli olur.