Kerem Koç, APK, 5.Eylül.2010 – 1. Yuhanna 2:18-29

Tema: Mesih’e karşı olanlar ve Mesih’in tarafında olanlar
Yolda Fikri: Bu yolda karşımıza sapkın öğretiş verenler de çıkacak, bizler gözümüzü Mesih’ten ayırmamalıyız. 
Okuma: 1. Yuhanna 2:18-29

Mesih Karşıtları

Bundan 10-12 sene önce Brezilya dizileri televizyonlarda yayınlanırdı hafta içi her gün. Tüm aile televizyonun başına kilitlenirdi, en heyecanlı bölümler Cuma akşamı olurdu. İşte Roberto bir gün babasının aslında Hernando olmadığını öğrenir ve annesine hesap sormaya gider, tam kapı açılır, anasıyla yüzyüze yaklaşık 45 saniye bakarlar, kamera bir Roberto’nun bir anasının yüzüne dönerek gergin bir hava verir. Ondan sonra dizi en heyecanlı yerde biter. Olmazki, tam son dakikada bırakılmaz. Tüm aile hafta sonu kritik yapardık. Hadi bakalım, işte size son saniye heyecanı. Pazartesi akşamına kadar beklerdik artık..Tabii Pazartesi olay toparlanırdı bu sefer. Emilio, Roberto’nun üvey kardeşi olduğunu öğrenir ve biz de hep beraber nefesimizi tutup beklerdik, ne yapacak şimdi Emilio, sanki dünyanın sonuydu, son dakikaları, nefes nefese kalırdı. Tabii hep bir şekilde bağlarlardı, ertesi gün ve herhalde birçoğumuz bunu on sene boyunca seyrettik. Son saniye, son dakika, son saatler hep bir heyecanlı beklemeyi anımsatır bizlere. Yuhanna aynı heyecan içerisinde artık son saatin geldiğini söylüyor. 10 sene diziyi seyretmişsiniz ve artık o son bölüme gelmişsiniz. Her şeyin kopacağı bölüm. İncil son saatler yaklaştığında Mesih Karşıtı adında birinin çıkacağını söylüyor. Bu kişinin çağların sonunda çıkacağını ve Mesih’e karşı duracağını söylüyor Kutsal Kitap, bugün Mesih Karşıtını incelemeyeceğiz fakat aynı bu yasa tanımaz adam gibi başkalarının da olduğunu görüyoruz. Mesih karşıtları diyor ayetler. Bazıları aramızdan çıktı ama bizden değildirler. Çünkü eğer bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Kilise’nin önemini görebiliyor musunuz? İstediğiniz an Antalya Protestan Kilisesinden ayrılıp başka Mesih merkezli, Tanrı sözü odaklı bir topluluğa katılabilirsiniz bu sorun değildir topluluk için. Başka bir yerde daha rahat hissedebilirsiniz kendinizi, bu gayet doğal. Ancak Kilise’den ayrılıp başka bir Kilise’ye gitmiyorsanız işte o zaman ciddi bir sorun var demektir. Çünkü ayrılmaları bizimle olmadıklarını ortaya çıkarttı, diyor, tehlikeli bir durum ortada yani. Aslında biz bunu sona kadar dayanma öğretisi ile bağlayabiliriz, gerçekten inanan ve Kutsal Ruh’u almış biri sona kadar dayanacaktır, Kilise’den bir süreliğine uzaklaşsa bile er-geç dönecektir, düşse bile tekrar ayağa kalkacaktır. Fakat bazıları aramızdadır, inanlı olduklarını söylerler, oysaki “hiç birinin bizden olmadığını” söylüyor ayetler. Bizimleyseler bizimle kalırlar. Fakat bu insanların Kilise’den ayrı olduklarını ve Mesih’i inkar ettiklerini görüyoruz, hatta 1. Yuhanna 4:1-7 bunu destekliyor. Bu kişiler Kilise’yi saptırmak istiyorlardı. Tam olarak nasıl bir öğretiş verdiklerini bilmiyoruz, insanlara ne anlattıkları kesin olarak belli değil. Ama ne olmadıklarını çok iyi biliyoruz, bu insanlar Mesih İnanlısı değillerdi. Bu insanların İsa’yı Mesih olarak kabul etmediklerini söylüyor Yuhanna. Mesih takipçileri değillerdi ve Oğul’u Rab olarak kabul etmiyorlardı. Ne diyor ayetler, “Oğul’u inkar edende Baba da yoktur, Oğul’u açıkca kabul edende Baba vardır.” Bu onları Meshi karşıtı haline getiriyordu. Ne diyor ayetler:

Mat 12:30 “Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir.

Kardeşlerim Mesih’in kilisesinde durmayan, Oğul’u Baba gibi kabul etmeyen, yalanı gerçeğe seçen her kişi “Mesih Karşıtıdır”. Ya Mesih’ten yana oluruz ya da Mesih’e karşı.”

Mesih Yanlıları

Tabii ki Yuhanna, bu mektubunu Mesih inanlılarına yazmıştı. Mesih inanlılarının Rab tarafından meshedildiğini görüyoruz, üstelik de Tanrı’nın Ruh’u tarafından. Gerçekle yalanın beraber olmadığını biliyorlar, Kutsal Ruh tarafından meshedilmişler. Sadece Kutsal Ruh’un bereketlemesi, görevlendirmesi ve mührünü taşımıyorlar, aynı zamanda gerçeği de biliyorlar. Kurtuluş gerçeğini bilen bu inanlıları teşvik etmek ve uyarmak istiyor Yuhanna. Sizler gerçeği biliyorsunuz, aynı bizler gibi kardeşlerim. Bizler Mesih’in Rab ve kurtarıcı olduğunu biliyoruz ve Oğul’un Baba’ya gitmek için tek yol olduğuna iman ediyoruz. Tek yol, tek gerçek, tek yaşam Mesih’tir. Öldüğümüzde ne olacak biliyor musunuz? Eğer buna cevabınız “Hayır” ise yerinizde olmak istemezdim. Böyle bir haldeyken ne zor olur geceleri uyumak. Ne yaşama amacını bilirsin, ne de öldüğünde seni neyin beklediğini. İşte o zaman ölüm, gerçek bir ölüme dönüşür. Sonsuz ölüm, Tanrı’dan sonsuza dek ayrı düşmeyi ve hem ruhsal, hem de fiziksel olarak büyük acılar çekmek demektir. Yaşam, bir anda her bitebilir bu düşüncede olan biri için. Öyle ki, bir an vardır sonra yoktur. Bu vaazı kilisemizin internet sitesi için gözden geçirdiğimiz sırada, insanlar 26 yaşındaki Amerikalı soul şarkıcısı Amy Winehouse’un ölüm haberiyle sarsılmaktaydı. Amy Winehouse eşsiz güzellikte bir sese sahipti. Çok parası vardı, çok gençti, çok ünlüydü ve güzel bir kadındı. Bu dünyada istediği pek çok şeye kolayca sahip olabilirdi. Ama alkol ve belki de uyuşturucu bağımlısıydı. Bildiğimiz kadarıyla dünyevi şeylerin peşinden gidiyor, Tanrı’dan uzak yaşıyordu. Öyle ki, sahip olduğu onca şeye karşın yaşamı bir saman alevi gibi ansızın sönüverdi. Tekrar Kutsal Kitaba dönecek olursak, Yuhanna, Oğul’u tanımış olan Baba’yı tanımıştır, diyor. Öyleyse onu tanıyan bizlere ne mutlu.

Yazma Amacı

Peki neden yazıyor Yuhanna bu ayetleri bizlere? Yazıyor, çünkü aranızda sizleri saptırmak isteyenlerin bulunduğunu biliyor ve uyarmak istiyor. Bu insanlar Mesih’in Kurtarıcı ve Rab olmadığını ilan ediyorlar. Sonsuz yaşamın ondan gelmediğini söylüyorlar.

Gerçek Kilise

Aldığımız Tanrı Ruh’u bizleri terk etmeyecek ve bizlere Rab’bin sözlerini öğretecektir. Kutsal Ruh’tan öğrenelim kardeşlerim, insanların bize bir şey öğretmesine gerek yoktur, diyor ayetler. Elbetteki bu “öğretmenlere ve önderlere ihtiyacımız yok” demek değil, eğer Yuhanna olmasaydı belki de mektubu alan kilisenin durumu çok kötü olacaktı. Fakat öğretmenler ve önderler bize yeni bir şey öğretmiyor, zaten var olanı öğretiyorlar. Başka bir deyişle, Kutsal Ruh’un öğrettiğini öğretiyorlar, yani Tanrı Sözü’nü vaaz ediyor ve öğretiyorlar.  Kulağınıza fısıldadığını düşündüğünüz kişi Tanrı Sözü’ne karşı bir şey söylüyorsa o Kutsal Ruh değildir. Duyduğunuz her sesi, gördüğünüz her rüyayı, hissettiğiniz her esenliği Tanrı’dan sanmayın. Şeytan sandığınızdan daha zeki ve kuzu postuna bürünerek hareket ediyor. Bir ayet, Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir, demiyor mu? Demek ki, Şeytan Ortaçağ’dan beridir resmedildiği şekilde kırmızı derili, ejderha kuyruklu, korkunç yüzlü, vampir gibi sivri dişli, boynuzlu ve sivri pençeli bir halde çıkmıyor karşımıza.

Elbette Rab yüreklerde çalışır ve bizleri yönlendirir, fakat karşılaştığınız durumları sınayın. Gerçekten Rab sizleri yönlendiriyor mu? Bunun için kardeşlerim Tanrı Sözü’nü temel alarak Mesih’te yaşayalım. İman hayatımızda doğru ve temiz yaşayalım ki Rab İsa tekrar döndüğünde pak ve hazır olabilelim. Unutmayalım kardeşlerim, bunu Tanrı Sözü’ne odaklanarak ve bir arada kalarak yapabiliriz.

Yolda: Bu yolda beraber yürüyoruz ve beraber yürüdüğümüz insanlardan darbe yiyebilir, onların ihanetine uğrayabiliriz. Öyle ki, Tanrı Sözü’nü öğrettiğini sandığımız kişiler Mesih karşıtları olabilirler. Bu kişiler sahte peygamber misali, kuzu postuna bürünüp bizi aldatmaya yeltenebilir. Bizleri saptırmak isteyenler her zaman olacaktır kardeşlerim, fakat biz gözümüzü Mesih’e dikelim. İşte o zaman başkaları ne yaparsa yapsın (hatta o kişi pastör bile olsa), gözümüzü Mesih’e diktiğimiz için onun günahı bizim sürçüp düşmemize neden olmaz. Bu da akarsu kıyısında kök salmış bir ağaç gibi imanda sapasağlam durduğumuzun götergesi olacaktır.