Gal. 5:26 Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım.
6:1Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. 2Birbirinizin ağır yükünü taşıyın, böylece Mesih’in Yasası’nı yerine getirirsiniz. 3Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa, kendini aldatmış olur. 4Herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. 5Herkes kendine düşen yükü taşımalı.6Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. 7Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. 8Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh’a eken, Ruh’tan sonsuz yaşam biçecektir. 9İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. 10Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.