Pazar ibadetlerinin en sevdiğim kısımlarından bir tanesi, Pastör’ün Tanrı Halkına Rab’bbin bereketlemesini okuduğu bölümdür. Bazen pastörün kendi yazdığı bir bereketleme, bazense Kutsal Kitap’tan bir bereketleme okunabilir, burada Kutsal Kitap’ta yer alan ve bir çok pastörün kullandığı bereketlemelerden (benediction) örnekler bulacaksınız.

1 ) RAB her kötülükten seni korur, Esirger canını. Şimdiden sonsuza dek RAB koruyacak gidişini, gelişini. Mezmur 121:7-8

2 ) Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Romalılar 15:13

3 ) Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı’nın, sizleri Mesih İsa’nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı’nı ve Babası’nı birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Romalılar 15:5-6

4 ) RAB halkına güç verir, Halkını esenlikle kutsar! Mezmur 29:11

5 ) Babamız Tanrı’nın kendisi ve Rabbimiz İsa size kavuşmamız için yolumuzu açsın! Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın! Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı’nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin. 1. Selanikliler 3:11-13

6 )  O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Filipililer 4:7

7 ) Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.  Babamız Tanrı’ya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin. Filipililer 4:19-20

8 ) Rab İsa Mesih’in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Filipililer 4:23

9 ) Tanrı’yı ve Rabbimiz İsa’yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. 2. Petrus 1:2-3

10 ) Sonsuza dek övgüler olsun RAB’be! Amin! Amin! Mezmur 89:52 

11 ) Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı’nın olsun! Amin. Yahuda 1:24-25

12 ) Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanı’nı, Rabbimiz İsa’yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. Tanrı, isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın; kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih’e sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin. İbraniler 13:20-21

13 ) Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. 1. Selanikliler 5:23

14 )  Rabbimiz İsa Mesih’in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin. 2. Selanikliler 2:16-17

15 ) Tanrı’nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih’i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun. Efesliler 6:24

16 ) Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun. 2. Korintliler 13:14 

17 )  Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. 2. Korintliler 9:8 

18 )RAB sizi kutsasın ve korusun, RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin, RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

19 ) Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Romalılar 12:2

20 ) Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. 2. Korintliler 13:11 

21 )  Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh’un yönetiminde dua edin. Rabbimiz İsa Mesih’in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı’nın sevgisinde koruyun. Yahuda 1:20-21

22 ) Kim bize iyilik yapacak?” diyen çok. Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat! Mezmurlar 4:6