Övgü Ayetleri

1. Mısır’dan Çıkış 15:18

2. Levliler 10:3

3. Yasa’nın Tekrarı 4:24

4. Yasa’nın Tekrarı 10:17-18

5. Yasa’nın Tekrarı 32:3

6. Yasa’nın Tekrarı 32:29

7. Yeşu 2:11

8. 2 Samuel 7:22

9. 2 Samuel 7:28

10. 1 Krallar 7:23

11. 1 Krallar 7:28

12. 1 Tarihlar 16:25-30

13. 2 Tarihler 20:6

14. Nehemya 9:6

15. Nehemya 9:32

16. Eyup 12:13

17. Eyup 26:7

18. Eyup 28:20-24

19. Eyup 34:13-15

20. Eyup 37:22-23

21. Eyup 38:4-7

22. Eyup 38:31-33

23. Eyup 42:2

24. Mezmur 8:1

25. Mezmur 9:1-2

26. Mezmur 18:30-31

27. Mezmur 24:1-2

28. Mezmur 33:4-5

29. Mezmur 34:1-3

30. Mezmur 34:8-9

31. Mezmur 35:9

32. Mezmur 36:5-7, 9

33. Mezmur 42:1-2

34. Mezmur 47:2, 7-8

35. Mezmur 50:1

36. Mezmur 62:11-12

37. Mezmur 63:1

38. Mezmur 66:1-4

39. Mezmur 71: 5, 14

40. Mezmur 71:8

41. Mezmur 71:19

42. Mezmur 84:1-2

43. Mezmur 86:15

44. Mezmur 89:14

45. Mezmurlar 92:5-7

46. Mezmurlar 92:15

47. Mezmurlar 93:1-2, 5

48. Mezmurlar 95:6

49. Mezmurlar 99:9

50. Mezmurlar 101:1

51. Mezmurlar 103:6, 8

52. Mezmurlar 104:1

53. Mezmurlar 104:2-9, 24

54. Mezmurlar 106:1-2

55. Mezmurlar 108:1-4

56. Mezmurlar 111:7-9

57. Mezmurlar 113:1-16

58. Mezmurlar 115:1

59. Mezmurlar 119:120

60. Mezmurlar 135:5-6

61. Mezmurlar 135:13

62. Mezmurlar 139:1-6

63. Mezmurlar 139:7-12

64. Mezmurlar 139:13-16

65. Mezmurlar 145:1-9

66. Mezmurlar 150

67. Yeşaya 5:16

68. Yeşaya 6:1-3

69. Yeşaya 8:13

70. Yeşaya 30:18

71. Yeşaya 33:6

72. Yeşaya 37:16

73. Yeşaya 40:12

74. Yeşaya 40:13-15, 17-18

75. Yeşaya 40:22-23

76. Yeşaya 40:25-26, 28

77. Yeşaya 45:5-6

78. Yeşaya 45:21-22

79. Yeşaya 44:24

80. Yeşaya 45:5-6

81. Yeşaya 45:21-22

82. Yeşaya 46:5

83. Yeşaya 46:9

84. Yeşaya 46:10

85. Yeşaya 47:4

86. Yeşaya 48:12

87. Yeşaya 48:13

88. Yeşaya 55:8-9

89. Yeşaya 57:15

90. Yeşaya 66:1-2

91. Yeremya 10:10

92. Yeremya 10:12; 51:15

93. Yeremya 23:23-24

94. Yeremya 31:35

95. Yeremya 32:27

96. Ağıtlar 5:19

97. Hezekiel 10:1

98. Daniel 4:3

99. Daniel 4:17, 34-35, 37

100. Daniel 7:9-10)

101. Daniel 7:13-14

102. Amos 4:13

103. Amos 5:8

104. Amos 9:5-6

105. Nahum 1:2-3

106. Zekeriya 12:1

107. Malaki 3:6

108. Matta 21:9

109. Luka 1:46-47, 49-50 110. Luka 19:38

111. Yuhanna 1:1-2

112. Yuhanna 1:3-4

113. Yuhanna 20:28

114. Romalılar 11:33-36 115. 1 Korintliler 8:6 116. 2 Korintliler 11:31 117. Galatyalılar 1:3-5 118. Efesliler 1:3

119. İbraniler 1:3-4

120. İbraniler 2:9-10 121. İbraniler 13:8

122. 2 Petrus 1:17

123. 1 Yuhanna 1:5

124. Vahiy 1:8

125. Vahiy 3:7

126. Vahiy 4:8

127. Vahiy 5:11-12

128. Vahiy 7:9-10

129. Vahiy 7:12

130. Vahiy 14:7

131. Vahiy 15:3-4

132. Vahiy 19:1-2

133. Vahiy 19:5

134. Vahiy 19:6-7, 9

135. Vahiy 19:16

136. Vahiy 22:16

 

ükran Ayetleri

1. Yasa’nın Tekrarı 4:31

2. Yasa’nın Tekrarı 4:33-38 3. Yasa’nın Tekrarı 7:6-8

4. Yasa’nın Tekrarı 7:9

5. Yasa’nın Tekrarı 10:15

6. Yasa’nın Tekrarı 30:15-16,

19-20

7. Yeşu 23:14

8. 1 Samuel 2:1

9. 2 Samuel 22:17-18 10. 1 Tarihler 16:8-9

11. 1 Tarihler 16:34

12. Eyüp 9:8

13. Eyüp 10:12

14. Mezmurlar 3:3

15. Mezmurlar 4:3

16. Mezmurlar 7:10

17. Mezmurlar 7:17

18. Mezmurlar 13:5-6

19. Mezmurlar 18:6, 19 20. Mezmurlar 19:1-2

21. Mezmurlar 22:22-24 22. Mezmurlar 27:1

23. Mezmurlar 28:6-7

24. Mezmurlar 30:1-2

25. Mezmurlar 31:7

26. Mezmurlar 31:19

27. Mezmurlar 33:6

28. Mezmurlar 33:12

29. Mezmurlar 34:6-7

30. Mezmurlar 34:18-19 31. Mezmurlar 37:39-40 32. Mezmurlar 40:1-3

33. Mezmurlar 40:5

34. Mezmurlar 46:1-2

35. Mezmurlar 52:9

36. Mezmurlar 54:4

37. Mezmurlar 59:16-17 38. Mezmurlar 64:10

39. Mezmurlar 65:4

40. Mezmurlar 65:5-7

41. Mezmurlar 68:19-20 42. Mezmurlar 73:23-24 43. Mezmurlar 74:16-17 44. Mezmurlar 75:1

45. Mezmurlar 77:11-15 46. Mezmurlar 85:10-11) 47. Mezmurlar 86:12-13 48. Mezmurlar 89:1-2, 5-8 49. Mezmurlar 89:11

50. Mezmurlar 91:1-2

51. Mezmurlar 91:14-16 52. Mezmurlar 92:1-2

53. Mezmurlar 97:10-11 54. Mezmurlar 103:1-5 55. Mezmurlar 105:1-3 56. Mezmurlar 107:1, 8-9) 57. Mezmurlar 111:1-4 58. Mezmurlar 116:1-2 59. Mezmurlar 118:1

60. Mezmurlar 118:28-29 61. Mezmurlar 119:89-91 62. Mezmurlar 138:4-6 63. Mezmurlar 140:13

64. Mezmurlar 145:14-16 65. Mezmurlar 145:18-20 66. Yeşaya 12:2

67. Yeşaya 17:10

 

Yeşaya 25:1

Yeşaya 25:8-9 Yeşaya 33:22

Yeşaya 42:5

Yeşaya 42:21

Yeşaya 45:12

Yeşaya 46:4

Yeşaya 49:13

Yeşaya 50:4

Yeşaya 50:7-9 Yeşaya 59:1-2, 16-19 Yeşaya 61:10

Yeşaya 63:7 Yeremya 20:13 Yeremya 31:3 Hoşea 11:4

Yunus 2:2

Mika 7:7

Nahum 1:7 Habakkuk 3:18-19 Zekeriya 9:9-10 Malaki 4:2

Matta 26:26-28

Markos 14:22-24

Luka 1:51-52

Luka 1:68-75

Luka 4:18-19

Luka 7:21-23

Yuhanna 1:12-13 Yuhanna 1:29

Yuhanna 1:49

Yuhanna 3:31, 34 Yuhanna 5:24

Yuhanna 7:38-39 Yuhanna 10:2-8, 11, 14-15 Yuhanna 12:46-47 Romalılar 3:25-28 Romalılar 4:24-25 Romalılar 5:1-2

Romalılar 5:6-8 Romalılar 5:9-11 Romalılar 8:15-16 Romalılar 8:17-18 1 Korintliler 2:9

1 Korintliler 15:3-4

1 Korintliler 15:51-53) 1 Korintliler 15:57-58) 2 Korintliler 1:21-22) 2 Korintliler 2:14)

2 Korintliler 4:16-18) 2 Korintliler 5:21)

2 Korintliler 8:9) Galatyalılar 3:26-27 Galatyalılar 4:4-5 Galatyalılar 4:6-7 Efesliler 1:4-6 Efesliler 1:7-8) Efesliler 1:19-21 Efesliler 1:22-23 Efesliler 2:4-5 Efesliler 2:6-7 Efesliler 2:8-9 Koloseliler 1:4-5 Koloseliler 1:21-22 Koloseliler 2:13-15

1 Timoteos 1:1

1 Timoteos 1:14

1 Timoteos 1:15-16 Titus 2:13-14

Titus 3:4-7

İbraniler 2:14-15

139. İbraniler 2:17-18 140. İbraniler 6:19-20 141. İbraniler 7:24-25 142. İbraniler 12:28-29 143. İbraniler 13:6 144. İbraniler 13:15 145. 1 Petrus 1:2

146. 1 Petrus 1:8-9 147. 1 Petrus 1:18-19 148. 1 Yuhanna 3:1 149. 1 Yuhanna 5:14-15 150. Vahiy 11:17

151. Vahiy 21:2-5 152. Vahiy 21:22-25 153. Vahiy 22:3-5

Tövbe/tiraf Ayetleri

1. Yaratılış 44:16

2. Çölde Sayım 12:11

3. Çölde Sayım 14:17-18 4. Çölde Sayım 32:23

5. Yasa’nın Tekrarı 8:5

6. Yasa’nın Tekrarı 32:18 7. Yeşu 7:20

8. 1 Samuel 15:22-23

9. 1 Samuel 16:7

10. 2 Samuel 24:10

11. 2 Tarihler 30:9

12. 1 Krallar 8:33-34, 36, 46 13. Ezra 9:6

14. Nehemya 1:5-6

15. Nehemya 9:33

16. Eyüp 4:17

17. Eyüp 7:17-18

18. Eyüp 9:4

19. Eyüp 31:4

20. Eyüp 34:21-23

21. Eyüp 42:5-6

22. Mezmurlar 5:4

23. Mezmurlar 7:9

24. Mezmurlar 11:4

25. Mezmurlar 19:12-13

26. Mezmurlar 24:3-4

27. Mezmurlar 25:6-11

28. Mezmurlar 25:8-9

29. Mezmurlar 25:10-11

30. Mezmurlar 30:4-5

31. Mezmurlar 38:18, 21-22 32. Mezmurlar 41:4

33. Mezmurlar 51:1-4

34. Mezmurlar 51:6-17

35. Mezmurlar 69:5-6

36. Mezmurlar 90:8

37. Mezmurlar 94:12

38. Mezmurlar 106:6

39. Mezmurlar 103:9-13

40. Mezmurlar 139:23-24 41. Süleyman’ın Özdeyişleri

5:21

42. Süleyman’ın Özdeyişleri

6:16-19

43. Süleyman’ın Özdeyişleri

8:13

44. Süleyman’ın Özdeyişleri

15:3

45. Süleyman’ın Özdeyişleri

15:11

46. Süleyman’ın Özdeyişleri

16:2

47. Süleyman’ın Özdeyişleri

16:18

48. Süleyman’ın Özdeyişleri

17:3

49. Süleyman’ın Özdeyişleri

18:12

50. Süleyman’ın Özdeyişleri

20:27

51. Süleyman’ın Özdeyişleri

21:2

52. Vaiz 7:20

53. Yeşaya 1:18 54. Yeşaya 6:5 55. Yeşaya 30:15 56. Yeşaya 43:25 57. Yeşaya 44:22

58. Yeşaya 50:10

59. Yeşaya 53:3-6

60. Yeşaya 54:7-8

61. Yeşaya 55:7

62. Yeşaya 59:12-13 63. Yeremya 2:19

64. Yeremya 10:23-24 65. Yeremya 17:9-10 66. Yeremya 17:14 67. Yeremya 33:8

68. Ağıtlar 3:39-40 69. Yoel 2:12-13 70. Yunus 2:7-9 71. Yunus 4:2

72. Mika 7:18-19

73. Habakkuk 3:2 74. Markos 7:21-23) 75. 1 Yuhanna 1:6-7 76. 1 Yuhanna 1:8-10 77. 1 Yuhanna 2:1-2