Evlilik törenini zamanı ve yerinde, evlenecek kişiler erkek kadını sol tarafına almış ve orada hazır bulunanların hepsi saygı dolu bir şekilde ayakta olarak vaizin önünde yerlerini alacaklar.

Vaiz(Pastör) şöyle diyecektir:
Sevgili dostlar, burada bu erkek ve bu kadını kutsal evlilikte birleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Evlilik, insanın masumluğu ve doğruluğu zamanında Tanrı’nın Kendisi tarafından verilmiş olan bir kurumdur. Rab Tanrı, “Adem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” demiştir (Tekvin 2:18). Bunun üzerine Tanrı kadını erkeğin kendi özünden yaratıp onu erkeğe getirmiştir. Rabbimiz İsa Mesih, Galile’nin Kana kentindeki düğüne giderek evliliği huzuruyla onurlandırmıştır. Ve, “Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın ” dediğinde (Matta 19:6) onun koparılmaması gereken tanrısal bir buyruk ve birlik olduğunu onaylamıştır. Dahası, havari Pavlus onu Mesih’le Kilisesi arasında var olan gizemli birliğe benzettiğinde evliliğin kutsal ve yüceltilmiş niteliğini ortaya koymuştur. Evliliğin amacı, bu birliğe girenlerin yaşamlarının zenginleşmesi, insan ırkının devamı ve Mesih’in Kilisesi’nin Tanrı’nın antlaşmasının yüceliği için yayılmasıdır.

Kutsal Yazılar’ın kocaların karılarına ve kadınların kocalarına karşı görevlerinin neler olduğu konusunda öğrettiklerini saygıyla dinleyelim:

“Ey kocalar, Mesih İnanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih, inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti…Aynı şekilde, kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir” (Efesliler 5:25-­28).

“Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak imanlılar topluluğunun başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır” (Efesliler 5:22-­23).

Bu iki kişi, bu kutsal evlilik konumunda birleşmek üzere buraya geldiler. Bu iki kişinin neden yasal olarak evlenemeyecekleri hakkında adil bir neden gösterebilecek birisi varsa bunu şimdi bildirsin ya da sonsuza dek sessiz kalsın.

Her ikinizden biri yasal olarak kutsal evlilikle birleşemeyeceğinize dair bir neden biliyorsanız bunu şimdi itiraf etmenizi talep ediyorum.

Dua edelim:
Aynı anda, doğa ve lütfun Tanrısı olan, insanlığın yaratıcısı, koruyucusu ve kurtarıcısı olan çok kutsal ve merhametli Baba, bu hizmetkarlarını vermekte oldukları sözlerin ciddiliğini anlayan bir ruhla doldur. Yardım için sana baksınlar ve bu kutsal sorumluluklara senin yardım eden lütfuna olan bağımlılıklarını alçakgönüllü bir şekilde kabul ederek girsinler. Bunu Oğlun İsa Mesih aracılığıyla günahlarımızın bağışlanmasıyla birlikte bize lütfet, ey Baba. Amin.

Duadan sonra vaiz şöyle diyecektir:
Bu kadını bu erkekle evlenmek üzere kim veriyor?

Kadının babası ya da onun yerine vekalet eden biri, kadının sağ elini vaizin sağ eline koyacak ve vaiz erkeğin sağ eliyle kadının sağ elini almasını sağlayacaktır.

Vaiz bundan sonra şöyle diyecektir:

…. (erkek), bu kadını evli karın olarak, evliliğin kutsal konumunda Tanrı’nın buyruklarına göre onunla birlikte yaşamak üzere kabul ediyor musunuz? Ve onu her ikiniz de hayatta olduğunuz sürece sevip, onurlandırıp onu kalbinize aziz tutacak mısınız?

Erkek şöyle diyecektir:
Tutacağım.

Bunun üzerine vaiz şöyle diyecektir:
… (bayan), bu adamı kendisiyle evliliğin kutsal konumunda Tanrı’nın buyruklarına göre yaşamak üzere evli kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Ve her ikiniz de hayatta olduğunuz sürece onu sevip, kalbinize aziz tutup ona itaat edecek misiniz?

Kadın şöyle yanıt verecektir:
Edeceğim.

Erkek şöyle diyecektir:

Ben …­­, sen …­­’yı evli karım olarak alıyorum ve Tanrı ve bu tanıklar önünde, her ikimiz de yaşadığımız sürece, hastalıkta ve sağlıkta, bolluk ve yoklukta, sevinç ve üzüntüde senin sevgi dolu, sadık kocan olmaya söz veriyor ve antlaşma yapıyorum.

Kadın şöyle diyecektir:

Ben …­­, sen …­­’yı evli kocam olarak alıyorum ve Tanrı ve bu tanıklar önünde, her ikimiz de yaşadığımız sürece, hastalıkta ve sağlıkta, bolluk ve yoklukta, sevinç ve üzüntüde senin sevgi dolu ve sadık karın olmaya söz veriyor ve antlaşma yapıyorum.

Bundan sonra erkek yüzüğü kadının sol elinin dördüncü parmağına takacak ve vaizin arkasından şöyle diyecektir:

Bu yüzüğü sana sürekli iman ve kalıcı sevginin bir simgesi ve vaadi olarak veriyorum.

Vaiz kadına şöyle diyecektir:

Siz …­­, bu yüzüğü bu antlaşmayı yerine getirmek ve bu yeminlerinizi gerçekleştirme vaadinizin bir işareti olarak kabul ediyor musunuz?

Kadın şöyle diyecektir:
Ediyorum.

Vaiz şöyle diyecektir:
Dua edelim.

Duadan sonra vaiz şöyle diyecektir:
Mesih’in Kilisesi’nin bana vermiş olduğu yetkiyle, şimdi siz …­­ ve ….­­’yı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un ismiyle karı koca ilan ediyorum. Amin.